Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde; Sakarya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Sakarya Ticaret Borsası, sivil toplum kuruluşları ilgili kurum ve kuruluşların katkıları ile hazırlanan, Sakarya’nın önümüzdeki 10 yıllık yol haritasının ve hedeflerinin belirlendiği “Sakarya Stratejik Planı” tanıtım toplantısı online olarak gerçekleştirildi.

Proje Koordinatörlüğün görevini yürüten Prof. Dr. Mustafa İsen’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen tanıtım toplantısı Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ve Meclis Başkanı Talip Kuriş ev sahipliğinde; Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Alişan, Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, il protokolü, daire müdürleri ve basın mensuplarının katılımı ile gerçekleştirildi.

Online olarak yaklaşık 160 kişinin iştirak ettiği toplantının açılış konuşmasını Proje Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa İsen gerçekleştirdi:

İsen, konuşmasında şunlara değindi: “Sakarya’nın güzelliklerini koruyarak sahip olduğu potansiyeli avantaja çevirmek ve şehre değer katmak, gelecek nesillere bırakılabilecek en değerli mirastır. Bunu başarmanın yolu ise şehir için bir gelecek hedeflemeyi ve bu hedef doğrultusunda planlı hareket etmeyi sağlayacak “stratejik yönetim bakış” açısıdır.

Şehrimiz de bu amaçla harekete geçmiş ve SATSO koordinatörlüğünde; tüm kurum ve kuruluşların katkıları ile hazırlanan Sakarya Stratejik Planı oluşturulmuştur. On yıllık bir süreci kapsayan bu plan, şehir için belirlenmiş gelecek vizyonlarından ve bunları başarmak üzere amaçlanmış olan stratejik hedeflerden, projelerden ve faaliyetlerden oluşmaktadır.

Bu proje ile Sakarya İli ile ilgili orta vadeli stratejik hedeflerin ortaya konması yanında, bunlara birlikte çözüm üretme ve çalışma kültürünü güçlendirmeyi de hedefledik. Bu amaçla bütün paydaşlar projeye dahil edilmiş ve dikkate alınması gereken her görüş değerlendirilmiştir. Bu çalışma ile şehrimizin önemli bir kazanım elde ettiğini düşünüyor ve katkı veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz.” dedi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, “Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’nda ilk göreve geldiğimiz 2009 yılında Sakarya’da ortak akıl oluşturulması gerektiğine yönelik bir söylemimiz ve kurumsal birliktelik yönünde bir çağrımız oldu. Süreçte; şehir olarak bu birlikteliği sağlayarak ortak aklı hakim kılan çalışmalara imza attık. Çünkü yolları ayrı olanlar, birlikte plan yapamazlar. Bizim şehir olarak kurduğumuz birliktelik, Sakarya ortak paydası ile aynı yolda hep birlikte çalışma isteğimizden güç aldı.

Bu yüzden de 2018 yılında göreve tekrar geldiğimizde; bu ortak aklı nitelikli bir şekilde değerlendirmek ve bu beraberliği şehrin geleceğine taşımak adına şifremiz54 sloganıyla, vizyonel bir çalışma yapmamız gerektiğini vurguladık. Bu minvalde; hangi kurumun ne yaptığından ziyade yekün olarak Sakarya’nın ne yaptığına, gelişimin neresinde olduğuna odaklanmamız açısından bu stratejik plan önemli bir adım oldu.  Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de her alanda hızlı ve köklü değişimler yaşanmaktadır.  Bir yandan küreselleşme, diğer yandan sosyal ve teknolojik gelişmeler bu değişimleri kaçınılmaz kılmaktadır. Şehirler değişimi daha iyi yöneterek temel hedeflerine ulaşmak için planlı hareket etmek, gerektiğinde de değişen koşullara göre planlarını güncellemek zorundadırlar.

Biz de; ulusal ve uluslararası perspektifte değerlendirildiğinde, şehrin doğru anlaşılması için; vizyonu, değerleri ve hedefleri ile ilerleyen, amaçlarına odaklanarak büyüyen bir şehir inşa etmek istiyoruz. Bu yüzden de, stratejik planımızda yer alan istatistiklerden ziyade, bu planın oluşturduğu 10 yıllık vizyonun temelde ne amaçladığını iyi anlamamız ve uygulamamız gerekiyor.

Hazırladığımız plan da belli bir strateji ile gideceğimiz limanı gösteren bir yol haritası, şehrimizin geleceğini planladığımız bir kılavuz olacaktır. Emeği geçen başta Sakarya Valimiz olmak üzere, Büyükşehir Belediye Başkanımız’a, Üniversitelerimizin değerli rektörleri ve akademisyenlerine, sivil toplum kuruluşlarımıza, proje koordinatörümüz Prof. Dr. Sn. Mustafa İsen’e, SAÜ Öğretim ÜyesiTuba Canvar Kahveci’ye, katkı sunan ekibe başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.

Sakarya Stratejik Planı Sakarya’da farkındalık yaratan çalışmaları ortaya koyacağına ve ülkemizde de pek çok ilimize örnek olacağına inanıyorum. Hazırladığımız planı, geleceğe taşıdığımız günleri görmeyi temenni ediyor, hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı konuşmasında şunları dile getirdi: “Sakarya’mızın gelecek 10 yıllık vizyonunu belirlerken, mevcutta ve gelecekte nasıl bir dünya düzeni içinde yer alacağının öngörüsünü ve bir yol haritasını oluşturma hedefi doğrultusunda yazılı ve somut biçimde “Sanayi Ticaret, Turizm Kültür, Tarım Hayvancılık, Eğitim, Şehirleşme Vizyon Değerleri”ni oluşturmayı hedefledik.

Ortaya çıkan plan bir başlangıç, stratejik yönetime geçişin de uzun bir süre alacağının bilincindeyiz. Strateijk plan asla bir çıktı veya sonuç değil; kurumsallaşmaya girişte sürekliliğinin bir aracıdır. Ayrıca, stratejik plan hazırlanırken yaygın ve katılımcı bir yaklaşım çerçevesinde; üyelerimizin ve şehrimiz deki tüm paydaşlarımızın değerli katkılarıyla hazırlandı.

Sakarya’mızın 2030 Stratejik Planının hazırlanmasında öncülük eden Sakarya Ticaret ve Sanayi Odamıza, Sakarya Valiliğimize, Sakarya Büyükşehir Belediyemize, Sakarya Üniversite’mize, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitemize ve SESOB’a emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma ve fikirleri ile bu çalışmalara katkı sağlayan paydaşlarımıza şükranlarımı sunarım. Hayırlı olmasını diliyorum.”

SESOB Başkanı Hasan Alişan da, “Bu projenin hayata geçmesindeki herkese teşekkür ederim. Yaşadığımız bölgeyi birlikte kalkındırmak arzusundayız. Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar odaları olarak bu projenin içerisinde sadece çıraklık eğitim merkezinde sorumludur. Bizim hedefimiz bugünkü esnafı yarın sanayici ve tacir sıfatını kazandırmak. Pandemi sürecinde yaşadığımız gibi e ticareti canlı tutmak ve esnafımızı teşvik etmek istiyoruz. Sadece çıraklık değil mesleki eğitimin her alanında esnaf ve sanatkâr yetiştirmek istiyoruz. Ara elemen sorunun çözmek için azami ölçüde gayret sarf ediyoruz. Değişen ve dönüşen bu dönemde dünün bakkalı bakkal olarak kalmamalı. Biz büyükşehiriz ve büyük düşünmek zorundayız. Kasabalarda uygulanan politikaları kendi şehrimizde uygularsak ortak stratejik plandan bahsedemeyiz. Şunu vurgulamak istiyorum önemli bir sektörün temsilcisiyiz diyoruz ama sorunlarımızı tartışacak bir platform bulamıyoruz. Sorunlarımızı kendi usul ve esaslarımıza göre çözüyoruz. Esnafın iş yerleri kapatıldı 8 aydan beri bu insanlar neler yiyor neler içiyor. Bunlarla daha fazla ilgilenmeliyiz” diye konuştu

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, “ Proje çok iyi sahiplenilmiş ve şehrimizin neredeyse tüm kurum ve kuruluşlarının katkıları ile şekillenmiştir. Ortak paydanın Sakarya olduğu ve paydaşların da Sakarya’nın geleceği için sorumluluk içerisinde çalışacağı, diğer illerimizin örnek alacağı bir plan hayata geçmiştir. Uygulanabilir olması açısından şehrimize ciddi katkılar sunacak stratejik planın gelişmeye açık yönleriyle Sakarya’nın önümüzdeki 10 yıllık süreçte çok daha iyi yerlere gelmesini sağlayacağını umuyorum.” dedi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Şehrimizin gelecekteki şekillenmesinde başrol oynayacak bir proje meydana getirdikleri için tüm paydaşlarımızı teşekkür ediyorum. Ortak payda içerisinde Sakarya’nın geleceği için ortak akıl ile ortak bir dil konuşarak sorumluluk içerisinde hedeflere birer birer ulaşılacağını düşünüyorum. Bizler de üniversite olarak sorumluluğumuzun bilincinde elimizden gelen tüm desteği sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise “Şehrin geleceğine şekil veren ve şehri geleceğe hazırlayan unsurlar, şehri yöneten üst düzey yöneticilerin, yatırım yapan girişimcilerin, hizmet talep eden vatandaşların ve diğer tüm paydaşların aldığı kararlardır. Sakarya’mızın güzelliklerini koruyarak sahip olduğu ekonomik, sosyal ve çevresel potansiyelini dengeli olarak korumak, geliştirmek, avantaja çevirmek ve şehre değer katmak en önemli önceliğimizdir

 Bizim en önemli yöntemimiz ise yerel öncelikler ile ulusal hedefleri bir araya getirmektir. Toplumun günlük hayatını doğrudan kolaylaştıran, sağlık, kültür, eğitim, ulaşım, spor, gençlik, çevre ve gıdaya yönelik hizmetler, belediyecilik faaliyetleri içerisindedir. Aynı zamanda şehrin gelişimini, kalkınmasını, büyümesini sağlayan uzun vadeli kalkınma hedefli faaliyetler de belediyecilik hizmetlerinin içerisinde değerlendirilmektedir. Bizim işimiz halkımıza hizmet. Biz halka hizmeti hakka hizmet olarak gören bir belediyecilik anlayışından geliyoruz. Bizim temel amacımız vatandaşımızın memnuniyetini sağlamaktır. Vatandaşımızın memnuniyetini sağlamak için hemşerilerimizin önceliklerine göre günlük hayatı kolaylaştıracak hizmetleri hayata geçireceğiz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak da 19 aylık hizmet sürecimizde hayata geçirdiğimiz her projede, her hizmette belirlediğimiz 5 yılık strateji planımıza uygun hareket ettik ve bundan sonra hareket etmeye devam edeceğiz. Bununla birlikte Kamu kurumları, özel sektör temsilcileri, üniversiteler, odalar ve vatandaşımızla bir araya gelerek bir yıllık bir çalışma sonucunda Sakarya Stratejik Planı hazırlandı. Bu plan, tüm kurumlar için bir üst rehber niteliğindedir. Ortak bir yol haritasıdır. Yani şehrimizin geleceğini hep birlikte planladık ve hep birlikte inşa edeceğiz inşallah. Bu itibarla Strateji Planımızın hayırlara vesile olmasını dilerim.” diye konuştu.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ise, “Sakarya Stratejik Planı’nın Tabana yayılmış sahiplendirilmiş bir çalışma olduğunu görüyoruz. Şehirler rekabet ediyor. Her şey yeni nesil olarak adlandırılıyor. Global ölçekte hedeflerinin belirlenmiş olması ve bu plana yansımasını görüyoruz. Bütün olarak baktığımızda dinamik esnek ve geliştirilebilir bir plan. Dünyayı trendleri sektörleri iyi kavramış ve doğru ekosistemlere odaklanıldığını görüyorum. Hiç bir şehrin bu kadar detaylı bir planı olduğunu görmedim, düşünmüyorum da. Bir ayağı ile yere sabit basan ama diğer ayağıyla da dünyayı gezen bir anlayış olmalı. Kendi öz değerleri üzerinde sabit duran ama aynı zamanda dünyayı okuyan bir anlayış olduğunu görüyorum bu belgede. Artık klasik tarım sanayi devrini geçtik. Analiz edilmiş bilgi ar ge inovasyon gerektiriyor. Üzerinde yükseldiğimiz tarım turizm sanayiyi yadsımadan rekabetçi olmak istiyorsak akıllı bir şehir olmak istiyorsak bilgiyi üreten işleyen analiz eden bir anlayışı bulmalıyız. Böyle bir şehirde görev yapmaktan memnuniyet duyuyorum bu belgeye bakınca. Kendimi şanslı addediyorum. Sakarya Türkiye’nin en potansiyelli şehri olarak görüyorum bu bütün alanlar için geçerlidir. Sakarya olarak sokaktaki herkese bunu sahiplendirmemiz lazım. Bunu sağlarsak şehirle ilgili olumsuz algı dağılmış olacak. Söz konusu planın hazırlanışı, süreçleri çok kıymetli ama uygulanması da çok önemli. Sakaryalının ve Sakarya’nın belgesi. Ortak aklı sahaya yansıtmak ve çıktı odaklı olmasını sağlamak gerektiğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Konuşmalarında ardından Proje Danışmanı Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Tuba Canvar Kahveci Stratejik Plan ile ilgili detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Süreç hakkında katılımcılara bilgiler veren Kahveci şunları dile getirdi; “Şehrimiz için fayda sağlayacak, tüm kurum ve kuruluşların görüşleri, önerileri ile şekillenen bir proje hayata geçmiştir. Stratejik Planımızı tasarlarken projelerin ve fikirlerin sahiplendirilmesini esas aldık. Sadece planlama aşamasına değil sonrasında uygulama ve denetleme aşamalarına da çok çalıştık.

Stratejik Planı oluştururken geçen süreçler, gerçekleştirilen toplantılarda 27 stratejik amaç, 66 hedef ve 41 proje belirledik. Bu proje kapsamında uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliği sağlamayı amaçladık. Kurumların bir araya gelerek işbirliklerinin arıtılması ile farklılaştırılmış uygulamalar geliştirdik. Bu projenin meydana gelmesinde katkı sağlayan ve sorumluluk alan tüm kurum ve kuruluş temsilcilerimize teşekkür ediyoruz. “ dedi.

Sunumun ardından soru cevap bölümü ile plan hakkında detay bilgiler verildi.


Haber Tarihi : 23/10/2020
HABER MEDYA
PAYLAŞ
Son Haberler ::