Odamız ve T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı işbirliği ile ilimizin ihracatını arttırmak amacıyla İhracat Pazar Araştırması Projesi (İPAP) geliştirilmiştir.
Projenin amacı, projeye katılan imalatçı firmaların en doğru ihracat pazarını belirlemek ve bu pazardaki hedef müşteri listelerini hazırlamak vesilesiyle ihracata başlamalarını ya da ihracatlarını arttırmalarını sağlamaktır.
İhracat yapan ya da yapmak isteyen imalatçı işletmelerin, özellikle KOBİ’lerin, ihracat pazarı araştırmalarında:

• Ürün bazında dünyadaki trendleri en güncel veriler düzeyinde izleyebileceği;
• Makro veriler, ürün bazında dış ticaret verileri ve sektörel değişkenleri barındıran
• Teorik altyapısı bulunan, bilimsel bir model aracılığıyla işletmelerin en elverişli pazarları belirleyebilmelerini sağlamak bu projenin temel amacını oluşturmaktadır.

Proje İş Akışı
Başvurular arasından projeden maksimum faydayı sağlayabilecek imalatçı firmaların belirlenmesi ve firma ile taraflar arasında taahhütname imzalanmasıyla başlayacak proje iş akışı aşağıdaki gibidir:

1. Proje ekibince katılımcı işletmelere anket formlarının iletilmesi
Anket formları aracılığıyla,

• İşletme strateji ve hedeflerinin tespiti
• GTİP tespiti
• Coğrafi olarak hedef pazar bölgesinin kapsamının öğrenilmesi

2. İşletmeye ve ürüne özel ihracat pazarı seçim modelinin oluşturulması

• Modelin geçmiş yıl verileri ile test edilmesi
• Güncel verilerle analiz ve hedef ülkelerin belirlenmesi

3. Hedef pazarların hangi ülkeler olduğu; bu ülkelerin nelere dayanarak belirlendiği konusunda ülke analiz raporunun oluşturulması
4. Hedef pazarlardan ikisindeki hedef müşterilerin özet bilgilerinin yer aldığı raporların oluşturulması
5. Hazırlanan raporların işletmelere sunulması ve SATSO ile paylaşılması
6. İşletmelerin yönlendirildiği hedef pazarlardaki ihracat girişimleri konusunda geri bildirimlerin temin edilmesi.

Firmaya özel hazırlanan bu rapor, firma ile bir toplantı düzenlenerek açıklanacak; firma belirleme süreci bu toplantıda belirlenen strateji doğrultusunda işletilecektir. Firma ile yapılacak ikinci toplantıda da hedef firma listeleri paylaşılacak; hedef firmalar konusunda bilgilendirme yapılacaktır. Belirlenen hedef firma sayısı ürüne ve hedef pazara göre farklılık göstermekle birlikte tek bir ülkede 20 ilâ 30 adet olacağı öngörülmektedir.PROJE MEDYA