Yöresel turizm potansiyeli ve marka değeri taşıyan ürünlerin gerek kent kimliğine ve sosyo-kültürel mirasa kazandırılması, gerek koruma altına alınarak standardizasyonunun sağlanması ve haksız rekabetin önüne geçilmesi, gerekse yerel/bölgesel/ulusal ekonomiye girdi oluşturulması için en önemli enstrümanlardan birisi coğrafi işaretlerdir.

Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 3 üncü maddesinde coğrafi işaret; belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaret seklinde tanımlanmıştır.

Sakarya tarih, kültür ve doğal güzellikleriyle ve asırlardır Ortadoğu, Balkanlar ve Kafkasya kökenli, çok sayıda etnisiteye mensup insana ev sahipliği yapmış ve verimli toprakları ile coğrafi işaretlemeye uygun birçok lezzete ve el isi ürünlere sahip olmuştur. Çok sayıda geleneksel ürünü ve zenginliği bulunmasına karsın, bugüne kadar sadece Adapazarı Dartılı Keşkek, Adapazarı Islama Köftesi, Sakarya Süpürgesi olmak üzere 3 adet coğrafi işaret tescili bulunmaktadır. Sakarya ‘nın gelenekselleşmiş, ekonomik, sosyo-kültürel ve turizm değeri taşıyan ürünlerinin koruma altına alınarak ilin kentsel kimliğine kazandırılması önem taşımaktadır.

Bu bağlamda; teknik destek kapsamında talep ettiğimiz desteğin içeriği; İlimizde marka değeri ve ticarileşme potansiyeli yüksek ürünlerin coğrafi işaret başvuru dosyalarının alanında uzman ve deneyimli bir danışman desteğiyle gerekli bilgi ve belgeleri içerecek biçimde hazırlanması ve Türk Marka ve Patent Kurumu'na sunulmasını kapsamaktadır.