Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası değişen dünya düzeninde ilimizin rekabet gücünü artırmayı ve üyelerimizin sürekli gelişmelerine destek olmayı kendisine misyon edinmiştir. Bu amaçla, bünyesinde ve hizmetlerinde her gün bir yenilik yapmayı, küreselleşen ekonomide öne çıkan unsurlar hakkında üyelerine bilgi vermeyi, rehberlik etmeyi kendisine ilke edinmiştir.

Dünya çapında yapılan araştırmalar aile şirketi statüsündeki firmaların, kurumsallaşmazlarsa ancak %15'inin üçüncü kuşağa kadar gidebildiğini göstermektedir. Bu araştırmalar; aile işletmesi olan üyelerimizin gittikçe daha da zorlaşan dünya rekabet gücü şartlarında başarılı olabilmesinin en önemli unsurlarından birinin kurumsal altyapılarını geliştirmeleri ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmaları gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.

Bu kapsamda Odamız, aile şirketi niteliğindeki firmaların kurumsallaşma çabalarına katkıda bulunmak amacıyla Doğu Marmara Kalkınma Ajansı desteği ile “AİLE İŞLETMELERİNDE KURUMSALLAŞMAK” projesini geliştirmiştir. Proje kapsamında yapılacak kurumsallaşma çalışmaları ile aile şirketi niteliğindeki KOBİ 'lerin karar alma süreçlerini, şirket imajını ve uzun vadeli performanslarını da etkileyecek, kaliteyi ve verimliliklerini artıracak, ulusal ve uluslararası arenada kredibilitesini yükseltecek bir yeniden yapılanma sağlanacak ve dolayısı ile ilimizin rekabet gücünün yükselmesine katkı sağlanacaktır.