Ülkemizde üretim sürecinde ithal girdi kullanımı artmakta ve yurtiçi ara malların üretimi aleyhine bir ortam oluşturmaktadır. Ara malı ithalatındaki bu artış, istikrarlı ve sürdürülebilir büyüme için üretim sürecinde yurtiçi kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasının önemini göstermektedir. Sakarya’ da ithal ettiğimiz ürünler içerisinde; yerli sanayimizin üretebileceği hatta hâlihazırda ürettiği ürünlerin olduğu bilinmektedir ancak hangi firmanın hangi ürünü, neden ithal ettiği bilinmemektedir. Sakarya Makina İmalatçıları Birliği (SAMİB) ile birlikte yürüttüğümüz TC DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI tarafından desteklenen projede amacımız; makina sektöründe ithal bağımlılığımızı tespit ederek ve sektörün ithalata bağımlılık derecesinin ölçülmesi ve tespit edilen ithal malların daha ucuza ve daha yüksek kalitede ilimizde imal edilmesini sağlayarak; yerel piyasada kullanımın teşvik edilmesidir. İlimizde makine üretimi yapan ve imalatta ithal ürün kullanan firmalardan elde edilen verilerle hazırlayacağımız ithalat haritası kapsamında hangi firmanın hangi ürünü, ne kadar sürede ve neden ithal ettiği ve ithal girdi oranı tespit edecek ve yerelde imalatçı buluşmaları organize edeceğiz.


PROJE MEDYA