Tuncay CEBECİ
Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanı
Zafer BEKDEMİR
Hesapları İnceleme Komisyonu Başkan Yardımcısı
Tekin BAYDAR
Hesapları İnceleme Komisyonu Üyesi
Hasan ŞEVKİ
Hesapları İnceleme Komisyonu Üyesi