Mustafa YILDIRIM
Kültür Komisyonu Başkanı
İbrahim Berat KARA
Kültür Komisyonu Başkan Yardımcısı
Ali İhsan BAKIM
Kültür Komisyonu Üyesi
Ahmet FAZLIOĞLU
Kültür Komisyonu Üyesi
Fahri EREN
Kültür Komisyonu Üyesi