Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde başlatılan işletmelerin nitelikli istihdam sorununa çözüm arayışı ve farkındalık çalışmaları çerçevesinde proje ve faaliyetler devam ediyor.

Bu doğrultuda SATSO Meclis Toplantı Salonunda ilimizde faaliyet gösteren işletme sahiplerinin, insan kaynakları veya üretim müdürlerinin katılımıyla bir toplantı düzenlendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği UMEM Beceri 10 Türkiye Koordinatörü Saygın Baban’ın katılımıyla yapılan toplantıda UMEM Beceri 10 Projesinin işçi ve işverenlere yönelik avantajları hakkında bilgilendirme ve ilimizdeki mesleki ve teknik  okullarda açılması istenilen bölümlere ilişkin üyelerin görüşleri alındı.

Toplantının açılışına katılan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Sakarya’nın geleceği açısından büyük önem taşıyan nitelikli istihdam konusundaki çalışmalar hakkında bilgi vererek “Toplantımızın ülkemiz, ilimiz ve üyelerimiz adına verimli olacağına inanıyorum” dedi.

Sakarya İl Milli Eğitim Şube Müdürü Atilla Özgür, İş Kur İl Müdürü Tekin Kaya, SATSO Yönetim Kurulu Üyesi Emrullah Terzioğlu, İşletme sahipleri, insan kaynakları sorumluları ve üretim müdürlerinin iştirak ettiği toplantının moderatörlüğünü SATSO Genel Sekreteri Yiğit Ateş gerçekleştirdi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Genel Sekreter Yiğit Ateş şunları dile getirdi: “Her zaman dile getirdiğimiz gibi istihdam sorununun altında yatan en önemli nedenlerden biri "mesleksizlik"tir. Türkiye'de vasıfsız işgücü fazlalığı olduğu görülmekte diğer yandan firmalar da kaliteli eleman bulma sıkıntısı çekmektedir. Bir işletmenin devamlılığı için nitelikli işgücü en önemli unsurlardan biridir. Çünkü yapılan işin kalitesi, işin zamanında teslimi, müşteri memnuniyeti ve nihayetinde işletmenin devamlılığı nitelikli işgücünün varlığına bağlıdır. Bu noktada karşımıza çıkan en önemli sorun; bireylere işletmelerimizin istediği temel nitelikleri kazandırmaktır.” dedi

Nitelikli İstihdam’da Sakarya Pilot Bölge

SATSO Genel Sekreteri Yiğit Ateş konuşmasının devamında “İlimizde faaliyet gösteren işletmelerimize nitelikli istihdam sağlamak, işgücü piyasasında arz talep uyuşmazlıklarından kaynaklanan işsizliğe çözüm getirmek amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğü ve İş Kur Müdürlüğü ile yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Bu anlamda ilk olarak Prof. Dr. Cem Kılıç’ın katılımı ile istihdam sorunu ve çözümüne yönelik bir toplantı düzenledik. Ardından Türkiye’de ikinci olan önemli bir projenin uygulanması aşaması ile çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalarımız neticesinde Sakarya nitelikli istihdam konusunda pilot bölge seçildi.  Meslek liselerinde açılması talep edilen bölümlerle ilgili üyelerimizin talepleri doğrultusunda çalışmalarımız devam etti. Bu toplantı kapsamında TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da önemsediği istihdam sorunu konusunda 2010 yılında başlatılan UMEM beceri 10 Projesi de bu soruna çözüm niteliği taşımaktadır.  Sakarya bu konuda 5183 kişiye istihdam olanağı sağladı. Bugün, UMEM’deki yeni çalışmalar ile ilgili bilgi vermek üzere Saygın Baban sizlere bilgi verecek. Sizlere toplantı arasında dağıtacağımız formlara meslek liselerinde açılmasını ya da kapatılmasını istediğiniz bölümleri belirmenizi rica ediyoruz. Bu toplantımızda Milli Eğitim Şube Müdürümüz, İş Kur İl Müdürümüz ile karşılıklı istişare toplantısı olmasını amaçladık. Nitelikli İstihdam konusundaki bu projemiz 3 yılı kapsayan bir projedir. Bu doğrultuda komitelerimizle birlikte çalışmalarımız başladı. 8 ve 26 meslek komitemizle Meslek Liselerindeki bölümlerin cazip hale getirilmesi konusunda Valiliğimiz nezdinde çalışmalar yürütüyoruz. 01.01.2016’dan itibaren yönetim kurulu başkanımız yönetim kurulu ve meslek komitelerimizle birlikte öğrencilerimizi bilinçlendirme ve görüşme çalışmalarına başlayacağız. Sektör fuarlarına öğrencilerimizi dahil ederek onların meslek hakkında bilgi edinmeleri ve sevdirmeyi amaçlıyoruz. Aynı şekilde ücret politikaları konusunda bilgi vermeyi de hedefliyoruz. 31. Meslek komitesi ile hazırladığımız proje de KOSGEB’ten onaylandı. Proje ile Bilişim Personeli Eğitimi Projesi ile bilişim sektöründe de nitelikli eleman yetiştirmek hedefliyoruz.” dedi

SATSO Genel Sekreteri Yiğit Ateş’in ardından kürsüye gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği UMEM Beceri 10 Türkiye Koordinatörü Saygın Baban UMEM Projesi ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Nitelikli İstihdam’da çözüm UMEM

UMEM Projesi’nin işveren ve çalışanlara getirdiği kolaylıklar ve avantajlar konusunda bilgi verdi konuşmasında söz konusu çalışmanın Türkiye’nin en büyük problemi olan istihdam ve mesleksizlik konularına köklü bir çözüm getireceğini ifade etti. TOBB UMEM Koordinatörü Baban Konuşmasında şunları dile getirdi:

“Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri'10  Projesi 2010 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde Milli Eğitim Bakanlığı ve İŞ Kur Genel Müdürlüğü işbirliğinde başlatılan bir meslek edindirme projesidir. Söz konusu proje yerelde ticaret ve sanayi odaları koordinatörlüğünde iş kur il müdürlükleri ve milli eğitim müdürlüğü ortaklığında yürütülüyor. Sakarya projenin hedefleri kapsamında önemli başarılar elde etti. Bu anlamda 2011-2015 yılları arasında toplam 496 adet kurs açılmış olup, 6107 işgücü talebine karşın, kurslara başvuru sayısı 4216’dır. Toplam kursiyer sayısı 8.806 olmuştur. Proje kapsamında istihdam oranı ise %70’dir.

Türkiye geneline baktığımızda ise81 ilde açılan 6 bin 841 kurslara, toplam 118 bin 5050 işgücü talebi ile 7bin 892 firma başvuru yapmıştır. Kurslara 173 bin 599 kişi başvuru yapmış ve toplam kursiyer sayısı 194 bin 736’dır. Proje kapsamında toplam istihdam sayısı ise 134 bin 310’dur. UMEM Projesi çalışan ve işverene oldukça büyük avantajlar sağlamaktadır. Bu bağlamda; nitelikli çalışan, eleman seçme desteği, işe kolay ve hızlı başvuru, eğitim konusunda sıfır maliyet, sigorta desteği, işkur desteği gibi bir çok avantajları beraberinde getirmektedir. İşveren işe aldığı elemana bir ay eğitim verdiği sürede aynı zamanda maaş vermek zorundadır. Ancak UMEM Porjesinde bu sorun yoktur. İstihdam teşviki önemlidir. İşe aldıktan sonra da 36+6 ay devlet SGK işveren hissesi devlet tarafından karşılanmaktadır. Maliyet avantajı ve istihdam teşviki var. Nitelikli bir çalışan elde etmek açısından bu proje oldukça avantajlıdır.

UMEM’de; kurs tasarımını firmalar yapabilir, kendi seçtiği kişileri kursa aldırabilir, en az 5 kişilik taleplerde kendi bünyesinde kurs verebilir, kurs ve işbaşı eğitimi süresi toplam 160 fiili gün olabilir, başarılı kişilerin en az %50’si 120 gün istihdam edilmelidir.

Mesleki Eğitim Sistemi Yeniden Yapılandırılmalı

TOBB UMEM Türkiye Koordinatörü Saygın Baban’ın sunumunun ardından Sakarya İl Milli Eğitim Şube Müdürü Atilla Özgür, İş Kur İl Müdürü Tekin Kaya, ve Saygın Baban divana geçerek firma sahipleri, insan kaynakları müdürleri ve diğer firma yetkililerinin nitelikli ara eleman konusundaki sorularını yanıtladılar.

İnteraktif olarak yapılan ikinci oturumda konuşan Şube Müdürü Atilla Özgür  ‘’Bizim asıl sorunumuz meslek liseleri bünyesindeki bölümlerin dizayn edilmesidir. Örneğin imalattaki firma oranında öğrenci yetiştirilmesi, ihtiyaca göre öğrenci sayısının belirlenmesi ve bu konuda sınırlamalar getirilmesi gerekmektedir. Okullardaki bölümler belli kıstaslara göre açılmalıdır. Nitelikli ve ihtiyaca yönelik istihdam sadece Sakarya’nın problemi değil, Türkiye’nin  problemidir. Mesleki eğitim alanında yeniden yapılanma önemlidir.” dedi.

Katılımcılardan Mesleki Eğitime Öneriler

Toplantıda katılımcılar özellikle meslek liselerinden mezun olan öğrencilerin yeterli donanıma sahip olamadıklarını belirterek meslek yüksekokullarından mezun öğrencilerin de ne üniversite mezunu ne meslek lisesi mezunu statüsünde olamadıkları için ciddi sıkıntılar yaşadıklarını ifade ettiler. Katılımcılar ayrıca Meslek Yüksekokullarının milli eğitim Bakanlığına bağlanarak meslek liselerinin devamı niteliğinde bir program olarak devam ettirilmesinin daha faydalı olacağına dikkat çektiler. Bunun yanısıra meslek liselerinde rekabet olmadığı için istenilen başarının elde edilmediği, rekabetin başarıyı tetiklediği de vurgulanarak meslek lisesi öğrencilerine ödül sisteminin getirilmesinin faydalı olacağı ifade edildi.

Toplantıda ayrıca firma yetkilileri ihtisaslaşmış meslek liselerinin nitelikli eleman sorununa çözüm teşkil edebileceğini önererek meslek liselerinin belli ana başlıklar altında eğitim vermesinin uzmanlaşmış ara eleman yetiştirilmesi anlamında faydalı olacağına işaret etti. Ölçme değerlendirme sisteminin disiplinli bir şekilde uygulanması gerektiği vurgulanan toplantıda söz alan üyeler meslek liselerinden mezun olan öğrencilerin nitelik bakımından yetkin olmaları için özendirme uygulamalarına ağırlık verilmesinin önemli olduğunu, kaliteli ve nitelikli işgücü ile kaliteli ve nitelikli işlerin üretileceğini dile getirdi.

Nitelikli İstihdam için SATSO Öncü oldu

Katılımcılar SATSO öncülüğünde Sakarya’da başlatılan nitelikli istihdam konusundaki çalışmaların orta ve uzun vadeli bir süreç olduğunu ancak bu bilincin oluşturulması için üretilen projelerin olumlu sonuçlar vereceğine inandıklarını ve bu minvalde her türlü desteği vereceklerini ifade ettiler. Bu tür istişare toplantılarının faydalarına da değinen katılımcılar toplantılar vesilesi ile sorunu yaşayan tarafların bir araya gelerek çözüm odaklı istişarelere devam edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

 

 

 

Haber Tarihi : 16/12/2015
HABER MEDYA
PAYLAŞ
Son Haberler ::