Resmi Gazete’de 4 Mayıs 2016 tarihli yayınlanarak yürürlüğe giren T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 12. Maddesinde “ 30 takvim günü veya daha fazla bir süre geçerli araç muayenesi olmayan yurt içindeki taşıtlar, geçerli muayene süresi yurt dışında iken biten ve yurda giriş tarihinden itibaren 30 takvim günü veya daha fazla bir süre geçerli araç muayenesi olmayan taşıtlar, yaptırılması zorunlu olan sigortalardan herhangi biri bulunmayan taşıtlar, yetki belgesi eki taşıt belgelerinden re’sen düşülür.” denilmektedir.

K türü Yetki Belgesi olan SATSO üyelerine, ilgili yönetmelik gereği uyarıda bulunan Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, yaptığı açıklamada, “K yetki belgesi sahibi üyelerimizin, herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için zorunlu araç sigortalarını yaptırmaları ve araç muayenelerinde 30 günü geçirmemelerini önemle tavsiye ederim. Aksi takdirde muayeneleri 30 günü geçen araçlar ilgili bakanlık tarafından K yetki belgesinden düşürülmektedir. Muayene nedeniyle K yetki belgesinden düşürülen araçlar ise muayeneleri yapıldıktan sonra tekrar K belgelerine ekletmeleri gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.

Üyelerin K Türü Yetki Belgeleri’nin söz konusu sebeplerden ötürü mağduriyet yaşamamaları, faaliyetlerinin aksamaması için gerekli özenin gösterileceğine inandığını belirten Başkan Kösemusul, SATSO üyelerinin memnuniyeti çerçevesinde çalışmalarına devam ettiklerini dile getirdi.

 

 

 

 

Haber Tarihi : 25/10/2016
PAYLAŞ
Son Haberler ::