Karasu’da gerçekleştirilen Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda gündem maddeleri meclis üyeleri tarafından görüşülerek karara bağlandı.

Gündem Maddelerinden önce Ocak ayı Kat'i Mizan ve ekleri ile Bütçe İzleme Raporu’nu sunmak üzere kürsüye gelen Hesap İnceleme Komisyonu Başkanı Melih Kaykayoğlu tarafından okunmasının ardından oylanarak, meclis üyeleri tarafından tasdik edildi.

Toplantının ana gündem maddesini oluşturan “Sakarya Süs ve Gıda Bitkiciliği Üretim Mükemmeliyet Merkezi” Projesi hakkında SATSO Genel Sekreteri Yiğit Ateş bir sunum gerçekleştirdi.

Süs ve Gıda Bitkiciliği Üretim Mükemmeliyet Merkezi’ne Doğru

Genel Sekreter Ateş, projenin amaçları, süreçleri ve beklenen sonuçları ile ilgili bilgi verdiği konuşmasında şunları dile getirdi:

“Projemiz Sakarya Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Arifiye ilçesinde gerçekleştirilecek Süs ve Gıda Bitkiciliği Üretim Mükemmeliyet Merkezi oluşturmak üzerinedir. 2016 yılı projeler anlamında verimli ve başarılı bir yıl oldu. 2017’ye de bu projemizle hızlı bir başlangıç yaptık.

Amacımız Doku Kültürü Laboratuvar teknolojisi ile Sakarya il sınırları içerisinde yer alan üreticilere, bitki çeşitleri geliştirerek, gen kopyalama teknolojisinde bitki çoğaltıp köklendirme ile temel bitkileri tedarik ederek, yurt dışı bağımlılığı asgari seviyeye indirmek, dövizin ülkemizde kalması ile tarımda dışa bağımlılığın önüne geçerek, bölgede tarımsal kalkınmayı desteklemek amacını taşımaktadır. Doku Kültürü; Steril şartlarda, yapay besin ortamında, bitki hücre, doku ve organlarından, çeşitli yöntemler kullanarak yeni hücre, doku, organ veya bitki üretilmesidir. Avantajlarına baktığımızda; İklim koşullarına bağlı kalınmadan bitki materyalleri kısa sürede çoğaltılır. Küçük bir alanda çok sayıda bitkinin üretimi yapılabilir. Çevre koşullarının kontrol edilerek, tarla koşulu riski ortadan kaldırılır.

Bu proje ile yurt içinde ve yurt dışında talep gören, klasik yöntemler ile çoğaltılması zor bitkilerin, bitki doku kültürü teknikleri Sakarya süs bitkileri üretiminde iklimsel avantajlar, devletin sektöre verdiği destekler ve özel sektörün çabaları ile önemli bir il konuma ulaşmış ve de Türki Cumhuriyetler, Rusya, İran ve Ortadoğu ülkelerine ihracat yapar seviyeye gelmiştir.

Ancak, AB ülkelerine ihracatımız yok denecek seviyededir. Sebebi AB sertifikasyonuna uygun üretim yapılamamasıdır. Bu proje ile süs bitkisi üreticilerinin iç piyasadaki rekabet etme güçleri artacak, yeni çeşitlerin adetli üretimindeki süre kaybı minimuma indirilecek, aynı zamanda gelişmiş ülkelere ihracat yapabilmek için ihtiyaç olan hastalıklardan ari, üniform yapıda bitkisel materyallerin bölgede üretimi ile sektörün uluslararası boyuttaki yerini almasına katkı sağlanacaktır.

Faydaları

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası olarak Sakarya’da sektör kuruluşlarının iç ve dış ticaret hacimlerinin nicelik ve nitelik olarak arttırılmasını sağlamak, Sakarya da sektör kuruluşlarının iç ve dış piyasada rekabet kapasitelerini yükseltmek, Sakarya da sektörün kendi imkanlarıyla gideremedikleri teknolojik eksiklileri tamamlama, Sakarya da tarımsal üretimin çeşitlenmesine fayda sağlamak. Tesisin kurulu kapasitesi 30 milyon adet/ yıl olarak planlanmış olup, başlangıç kapasitesi 10 milyon/yıl olarak planlanmıştır. Başlangıç için 4.700 çeşit fide, fidan ve tohum üretimi planlanmaktadır.

Ülke olarak dışa bağımlı olduğumuz sektörlerden biri de patates tohumculuğudur. Doku kültürü ile anaç tohumdan tohum elde edilerek patates tohumunda dışa olan bağımlılık azaltılabilir. Eczacılıkta ve kimya sanayinde farklı çeşitlerde bitkilerin üretilmesi, genetik kaynağı materyalinin uzun süre muhafaza edilebilmesi bakımında laboratuvar ürünleri önem arz etmektedir.

Projenin uygulanması ile ilimize büyük fayda sağlanması planlanıyor. Şöyle ki; Modern tarıma dayalı bölgede istihdam sağlaması, Sakarya Üniversitesi Ziraat Fakültesi kurularak öğrencilerin geliştirilmesi,
Sakarya’nın modern ve sürdürülebilir tarımın gelişmesinde öncülük ediyor olması, Tarımsal üretim ve girişimlerin çoğalması, Dış mekan peyzaj yetiştiricilerin rekabetçi karlılık değerlerinin attırılarak bölge kalkınmasına destek sağlaması, Yurt dışı temel bitki tedarikinin önünün kesilmesi ve döviz çıktısının engellenmesi, Kaliteli patates yumru üretimi ile ülkemiz patates sorunun dışa bağımlılığından kurtulması, Patates yumru üreticiliği ile bölge çiftçilerinin üretim potansiyelinin arttırılması,
Yurt dışı yabancı süs bitkisi yetiştirici yatırımcılarının bölgeye çekilmesine olanak sağlar.

Sakarya’da süs bitkisi üretimi irili ufaklı 500’ün üzerinde işletme tarafından 10.500 dekar alanda yapılmaktadır. Dış mekân süs bitkileri üretim alanı ve üretilen fidan sayısı bakımından Sakarya Türkiye’de önemli bir merkez haline gelmiştir. Üretim alanı olarak Türkiye’deki toplam alanın yaklaşık %35’ine sahip olan Sakarya, yapılan üretimde de % 8’lik bir paya sahiptir.
Sakarya ili bitkisel ürün ithal ve ihraç kapıları arasında yer almaktadır. Bu sayede tüm gümrük işlemleri Sakarya’dan yapılmaktadır. Sakarya’da süs bitkileri ithalatı 2.914.692 $, ihracatı ise 4.820.946 $’dır.

Doku Kültürü İle Üretim

Doku kültürü ile üretim, bölgesel ihtiyaçlardan adına doğru ve hastalıklardan ari bitkisel materyallerin ve de klasik yöntemlerle çoğaltılmasında sorunlar olan türlerin eksikliğinin giderilmesinde, önemli bir boşluğu dolduracaktır. Ayrıca bölgede daha önce üretime konu olmamış diğer bitkisel materyallerin üretilmesinde katkı sağlayarak, çeşitliliğin artmasında pozitif etkileri olacaktır.

SATSO Genel Sekreteri Yiğit Ateş’in sunumunun ardından Sakarya Süs ve Gıda Bitkiciliği Üretim Mükemmeliyet Merkezi Projesi” meclis üyeleri tarafından oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

Meclis Üyelerinden Projeye Övgü

Proje ile ilgili görüş bildiren Meclis Üyesi Behlül Bayrak Sakarya sadece sanayi ticarette değil yüksek potansiyele sahip tarım alanında da başarılı bir şekilde ilerleyeceğine inanıyorum. 2023 hedeflerimiz çerçevesinde Sakarya’nın tarım alanında en çok ihracatı gerçekleştirecek il olmamız için bir rüya gibi gelişmenin başlangıcı olacaktır. Tebrikler.” dedi.

Meclis Üyesi Turgay Çelik ise hepimiz tarımın içinden geliyoruz. Tohumda fidede hangi alanlarda bağımlı olduğumuzu bağımlı olduğumuzu biliyoruz. Bu tür çalışmaları takdirle karşılıyoruz. İlerleyen süreçlerde projedeki ürün yelpazesinin genişletilmesini talep ediyorum.”

Meslek Komitelerinin Sorunları

Meslek Komitelerinin Sorunlarının görüşülmesi maddesinde kürsüye gelen 17. Meslek Komitesi’nden Meclis Üyesi Adnan Borazancıoğlu, K Belgesi iptal edilen üyelerin mağduriyetini dile getirdi.

31. Meslek Komitesi’nden Meclis Üyesi Behlül Bayrak 31. Meslek Komitesi SAÜ ile birlikte yaptığımız çalışma neticesinde, Odamızı temsilen komitemizden bir üyemizin bulunması ve çalışmaların birebir yerinde incelenecek olmasından memnuniyet duyduğumuz belirtmek isterim. Odamızın ve üyelerimizin olduğu her çalışmaya katkı sağlamaktan memnuniyet duyarız” dedi.

16. Meslek Komitesi’nden Meclis Üyesi Oktay Topçu, Sigorta Acentelerinin KOSGEB Kredilerine dahil olmaması ile ilgili sıkıntılarımız vardı mücadele ettik şimdi dahil edildi. 20 şubat son gün ancak bakanın kararı çıkmadığı için sisteme dahil olamadık. Bu konuda bilgi talep ediyoruz.

7. Meslek Komitesi Başkanı Doğan Çatalbaş ise meslek liseleri ile yaptıkları çalışma hakkında bilgi vererek “Artık Fatih Endüstri Meslek Lisesi önümüzdeki eğitim yılından itibaren Çıraklık okulu hizmeti de verecek çıraklık okulu olarak kayıt yaptırması halinde 9. Sınıftan itibaren haftada 2 gün,  10.11.12. sınıflarda haftada 1 gün okula gidecek, diğer günlerde işletmelerde çalışabilecek. Böylelikle Böylelikle kendi ara elemanımızı kendimiz yetiştireceğiz, hem çıraklık okulu okuyup, hem liseyi btirip hem de işyeri açma ruhsatına sahip olacaklar. Tesisat motor makine metal bölümleri için aynı uygulama yapılacak.  Ara eleman ihtiyacında ciddi yol kat etmiş olacağız. Bu konuda 8. Sınıf öğrencilerine bilgilendirme çalışması yapabiliriz” dedi.

Dilek ve Temenniler

Toplantının dilek ve temenniler bölümünde konuşan 17. Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Çatalbaş, Meclis toplantısının Karasu’da yapıldığı için 17. Meslek Komitesi ve Karasu adına teşekkür ediyorum. 9 Şubatta Baro Başkanlığı yapı kooperatiflerine bir yazı gönderdi. Yazı içeriğinde avukat bulundurma zorunluluğu, sözleşme yapılması ve asgari ücretin yaklaşık iki katı ücret ödenmesi gerektiği ile ilgili bilgi vardı. Özellikle karasu yapı kooperatifi için konuşmam gerekirse 104 üyemiz var. Hiçbir hukuki işimiz yok, inşaatla da ilgili işimiz yok. Bunların kendi içinde ayrıştırılması gerekiyor.

Karasu ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Çatalbaş Karasu limanındaki alüvyon bölgenin sakarya nehrinin taşımış olduğu kumun derinlik irtifasının devamlı dolduruyor. Bunun çözümü olarak Karasu sanayici ve iş adamları olarak takipte bulunduk. Nehrin denize döküldüğü noktada DSİ tarafından yapılan incelmelerle mendirek ve balıkçı barınağı yapılması gündemde. SATSO’nun DPT programı kapsamında talep etmesini talep ediyorum. Yıllar önce Karasu Sakarya’nın dünyaya açılan ekonomi kapısı olacağı söyleniyordu, bugün artık bu gerçekleşiyor. Karayollarının bu hacmi kaldıramayacak durumda. Ereğli Karadeniz istikametindeki yol ve duble yolumuz karasu ya yeterli değil. Yatırımlar hız kazandı. Bu konuda SATSO’nun katkısı büyüktür. Kuzey bölgesinin 4 ilçesi Söğütlü Kocaali Ferizli ve Karasu Valilik resmi daireler kampüsüne ulaşımda sorun yaşanıyor. Söğütlü istikametinden resmi daireler kampusüne yeni bir duble yol projesi yapılması elzemdir.

Demiryolu çalışmaları 3 Şubat 2017 tarihinde durdu. Bunun ödenek eksikliğinden dolayı olduğu biliniyor. Bu Sakarya’nın liman ile ilgili en önemli projesidir. Bu konuda gerekli çalışmaların yapılmasını talep ediyorum. İlçemizde 5 firma ruhsat almış birkaç ay içinde faaliyete geçecek.

Meclis Üyesi Behlül Bayrak ise şehrin ticari hayatını canlandırmak amacıyla otopark sorunun çözecek Atatürk İlkokulu Projesi ile ilgili bir karar alındı.  Büyükşehir Belediyesi’nin ticaret erbapları olarak destekliyor ve teşekkür ediyoruz.

Karasudaki sanayi bizleri mutlu etti. Ancak güvenli bir turizm bölgesi olarak da turizminin değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Meclis Üyesi İsmail Filizfidanoğlu ise Karasu limanı demiryolu Kuzey Marmara otoyolu ile Karasu cazibe merkezi oluyor. Bu konuda hep birlikte güçlü bir irade ortaya koymalıyız. Bugün buradaki beraberlik bunun bir örneği oldu. Katılan herkese teşekkür ederim.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanının değerlendirmelerinin ardından toplantı sona erdi. Başkan Kösemusul toplantıda dile getirilen tüm taleplerle ilgili yakından ilgilenerek çözüme kavuşturmak için gayret edeceklerini ifade etti.

 

Haber Tarihi : 17/2/2017
HABER MEDYA
PAYLAŞ
Son Haberler ::