Milli Eğitim Bakanlığı bir meslek alanında faaliyet gösterecek ve bulunduğu ilde alana ilişkin çalışan büyük ölçekli sektör temsilcileriyle en az 10 yıl iş birliğinde bulunacak tematik liseler ve bu liselere kayıt koşullarını belirledi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Tematik Lise uygulamasındaki 11 il arasında Sakarya da yer alıyor. SATSO Başkanı Mahmut Kösemusul, “Yeni Tematik Lisemizde öğrencilerimizin hedeflerini iş dünyamızın ihtiyaçları ile buluşturacağız.” dedi.

Motorlu Araçlar Teknolojisi

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Sakarya Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yaptırılan SATSO Endüstri Meslek Lisesi de Motorlu Araçlar Teknolojisi tematiğinde,  Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu.

Bakanlığın kararına göre, bir meslek alanında pilot uygulama olarak, belirli bir eğitim reformu ve programları uygulamak için Türkiye genelinde Arasında Sakarya’nın da bulunduğu 11 ilde toplam 16 okul, tematik lise olarak faaliyet gösterecek. Buna göre; İstanbul’da 6, Sivas, Samsun, Sakarya, İzmir, Erzurum, Bursa, Konya, Antalya, Adana ve Ankara’da birer olmak üzere Türkiye genelinde 16 tematik lise, proje okulu kapsamında hizmet verecek.

Sektör Temsilcileriyle 10 Yıllık Protokol İmzalanacak

Tematik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak eğitim ve öğretim yapacak okullara öğretmen ataması, yönetici görevlendirilmesi, öğrenci nakil geçişlerine ilişkin usul ve esaslar da belli oldu. Bu liseler, meslek alanı ile ilgili orta ve büyük ölçekli işletmeler ile bunların temsilcisi kurum ve kuruluşlarla en az 10 yıl süreli iş birliği protokolleri yapacak. Protokoller, öğrencilerin, işletmede beceri eğitimi ve stajı, mezuniyet sonrası istihdamı, öğretmenlerin mesleki gelişimleri, eğitim ortamlarının iyileştirilmesi gibi konuları içerecek.

Otomotiv Şehri Sakarya

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, SATSO Endüstri Meslek Lisesi’nin Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak motorlu taşıtlar alanında öğrenci yetiştirecek olmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek sektör ihtiyacına göre meslek liselerinin düzenlenmesinin olumlu sonuçları olacağına dikkat çekti.

Başkan Kösemusul uygulama hakkında şunları dile getirdi: “Otomotiv Şehri Sakarya sloganıyla yaklaşık 8 yıl önce başlattığımız çalışmalarımızın bugün meyvesini alıyor olmaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz. Yeni Tematik Lisemizde öğrencilerimizin hedeflerini iş dünyamızın ihtiyaçları ile buluşturacağız. Yerli oto üretim üssü olma yolundaki çalışmalarımız kapsamında sektörün nitelikli istihdam ihtiyacının bu tür tematik liselerde yetiştirilen öğrencilerle karşılanması çok faydalı olacaktır. Bu liselerin bölgenin yükselen sektörlerinin ihtiyacına göre sayılarının artırılmasını temenni ediyor ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uygulamada emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ediyoruz. Sektör temsilcileri olarak Sakarya iş dünyasının da bu uygulamayı destekleyeceğine inanıyorum.”

Okul Yönetim Kurulları Oluşturulacak

Tematik liselerde, okul yönetimi kurulları oluşturulacak. Bu kurullar, okul müdürü, bir müdür yardımcısı, protokol imzalayan tarafın temsilcisi, zümre başkanları, alan şefi, okul aile birliği başkanı ve okul öğrenci meclisi başkanından oluşacak. Sekretaryası okul müdürlüğünce yönetilecek. Bu kurullar, yılda en az iki defa okul müdürünün başkanlığında, tüm üyelerin katılımlarıyla toplanacak.

Meslek Kursları Düzenlenecek

Bu liselerde sektörün ve alanın özelliğine göre iş sağlığı ve güvenliği, girişimcilik, meslek ahlakı, yabancı dil gibi eğitim programları planlanacak, yetiştirici ve destekleyici kurslar veya yaygın eğitim yoluyla öğrencilerin kişisel gelişimlerini desteklemek üzere meslek kursları düzenlenecek.

Kariyer Günleri Yapılacak

Öğrenci ile öğretmenlerin gelişimi için ulusal fuar, yarışma, konferans, seminer gibi faaliyetler düzenlenecek ya da bu gibi faaliyetlere okulun katılımı sağlanacak. Her dönemde en az bir kez olmak üzere sektör temsilcileri ile öğrenciler bir araya getirilerek kariyer günleri yapılacak.

Öğrencinin akademik ve mesleki başarısını izlemek ve değerlendirmek amacıyla 10’uncu sınıftan itibaren her yılı ders sonunda uygun görülen alan ve dal derslerine yönelik yeterlilik sınavı, sektörle birlikte gerçekleştirilecek. Bu sınavların sonucunda ihtiyaç duyulması halinde destekleyici eğitimler düzenlenecek.

Nasıl Öğrenci Alınacak?

Tematik Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine başvuru koşulları, kontenjanı, tercih ve yerleştirme takvimi MEB Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulaması Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu’nda ilan edilecek. Öğrencilerin kayıt işlemleri, e-Kılavuz doğrultusunda okul müdürlüğünce gerçekleştirilecek. Öğrencinin alanının gerektirdiği bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olup olmadığını belirlemek için okul yönetim kurulu tarafından özel yetenek, mülakat ve beden yeterliliği, genel yetenek test bataryası, mesleki beceri performans testi yöntemlerinden bir ya da birkaçı uygulanacak. Bu kapsamdaki değerlendirme 500 puan üzerinden yapılacak. Öğrenciler, değerlendirme puanının yüzde 30’u ile TEOG puanının yüzde 70’inin toplamıyla bulunacak puana göre sıralanacak. Bu puana göre kontenjan kadar öğrenci asıl listede ilan edilecek. Diğer öğrencilere yedek sıra numarası verilecek.

Tematik Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine kayıt işlemleri, temel eğitimden ortaöğretime geçiş sınavı kapsamında tercih işlemleri başlamadan önce tamamlanacak. 9’uncu sınıf süresince boşalan kontenjanlara yedek sıra numarası esas alınarak nakil ve geçiş hakkı verilecek. Okullarda 9’uncu sınıfta üçten fazla şube oluşturulamayacak ve her bir şubedeki öğrenci sayısı 30’u geçmeyecek. Tematik Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinden, diğer Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine nakil ile geçişler, genel esaslar çerçevesinde yapılacak. Diğer ortaöğretim kurumlarından Tematik Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine 10’uncu sınıfın başından itibaren nakil ile geçiş olmayacak. Okul müdürlüğünün bütçesi, Bakanlıkça tahsis edilecek ödenekler, yerel ve sektör tarafından sağlanan kaynaklardan meydana gelecek.

Haber Tarihi : 18/4/2017
HABER MEDYA
PAYLAŞ
Son Haberler ::