Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu’nda Temmuz Ayı Olağan Meclis toplantısı, Meclis Başkanı Talip Kuriş başkanlığında meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Yoklama ve gündem maddelerinin oylanmasının ardından 1151 no’lu Meclis oturumuna ait tutanak görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Haziran ayı Kat'i Mizan ve ekleri ile Bütçe İzleme Raporu, kürsüye gelen Hesap İnceleme Komisyonu Başkanı Vahap Gün tarafından okunmasının ardından oylanarak, meclis üyeleri tarafından tasdik edildi.

Meclis Üyelerinin katılımı ve Meslek Komitesi Başkanlarının da konuk olduğu Temmuz  Ayı Olağan Meclis toplantısında yönetim kurulunun faaliyetleri hakkında bilgi veren SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ şunları dile getirdi:

Odamızın yürüttüğüSakarya tarımsal ürünler üretim mükemmeliyet merkezi”  (doku kültürü laboratuarı) projesi imza törenini ilimiz Valisi Sayın İrfan Balkanlıoğlu ve Büyükşehir Belediye başkanımız Sayın Zeki Toçoğlu’nun katılımıyla odamızda gerçekleştirdik. 

Aynı gün, yeni nesil insan kaynakları yönetimi konusunda odamız üyelerini bilgilendirmek amacıyla Türk- Alman Ticaret Odası ile müştereken “Değişen Dünyada Yeni Nesil İnsan Kaynakları” konulu bir workshop düzenledik. 

İş-Kur İl Müdürü Sayın Tekin Kaya ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Sayın Erhan Çavuş’un iştiraki ile “İstihdam Teşvikleri Hakkında Bilgilendirme Toplantısı” düzenledik.

Söz konusu toplantıda gerek İş-Kur gerekse SGK tarafından çalışanlara verilen teşvikler konusunda detaylı bilgilendirme yapıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Semi Okumuş ile Sakarya Vergi Dairesi Başkan Ahmet Çelik odamızı ziyaret ettiler. Bu ziyarette,  büyükşehir belediyemizin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden aldığı pay konusunda detaylı bir görüşme yaptık.

BU konuda sizlere de detaylı bilgi vermek isterim.  Bildiğiniz üzere büyükşehir Belediyemizin aldığı pay, genel bütçe ve vergi gelirleri tahsilatı toplamından, vergi iadeleri düşüldükten sonra kalan net tutar üzerinden hesaplanır.  Bu payda, büyükşehir sınırları içerisindeki genel bütçe vergi gelirleri net tahsilat toplamının    %6 ’sı oranındadır. 

Muhasebat verilerine göre, 2017 yılı Türkiye vergi iadesi oranı %14 iken, Sakarya ilinde bu oran % 78 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran Kocaeli’nde %3, Erzurum’da %16, Muğla’da %18, Eskişehir’de %26 olarak gerçekleşmiştir.  Sakarya ilinin vergi iadesi nisan-mayıs-temmuz aylarında %111 oranında gerçekleşerek toplanan tüm vergi gelirleri iade edilmiştir.

Görüldüğü gibi KDV iadelerinin tahsil edilen vergi gelirlerinden yüksek olması sebebiyle belediyemiz payı (-) eksi olarak gerçekleşmektedir. Özellikle ihracatta kdv iadelerinden kaynaklı olarak maliye payımız ciddi şekilde düşmekte ve bu durum belediye hizmetlerinin finansmanını olumsuz etkilemekte mağduriyet oluşturmaktadır. Bu durumu düzeltmek için ilgili kanunlarda küçük düzeltmeler yapılması gerekmektedir. Oda olarak bu konunun takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz.”

Başkan Altuğ konuşmasının devamında, Tek Durak Ofis Projesi ile ilgili bilgi vererek  “Üyelerimize sunulan SATSO hizmetlerini kolaylaştırmak amacıyla tek durak ofis hizmeti çalışmalarımız devam ediyor.  Bu kapsamda Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım’ın katılımı ve sunumuyla “Eximbank Destekleri Hakkında Bilgilendirme Toplantısı”  yaptık. Ardından odamız ve Türk Eximbank arasında işbirliği protokolü imzaladık ve “Eximbank Sakarya İrtibat Ofisi” açılışını gerçekleştirdik.

Diğer yandan, kurmuş olduğumuz komisyonlar temmuz ayı içerisinde toplanarak üyelerimize, ilimize ve ülkemize fayda sağlayacak projeler üzerinde çalışmalarını sürdürdüler.

Tüm komisyon üyelerimize bu özverili çalışmalarından ötürü huzurlarınızda teşekkür ediyorum.

Özellikle çevre komisyonumuza 3. Osb’de meydana gelen arıtma tesisi arızası sonucunda oluşan çevre sorunu nedeniyle gösterdikleri hızlı reaksiyon dolayısıyla bir kez daha teşekkür ediyorum.

18. Ve 34. Meslek komitelerimiz talebiyle imar affı konusunda bir toplantı gerçekleştirdik. Ülkemizde yaklaşık 13 milyon yapıyı kapsaması düşünülen imar affı konusunda Sakarya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinin iştirakiyle yapılan bilgilendirme toplantısına oldukça yoğun bir katılım oldu. 

Bildiğiniz gibi imar affı konusunda kamuoyunda bilgi eksikliği mevcut.  Umarız bu toplantımız bu eksikliği gidermeye olumlu katkı yapmıştır.

Daha önceki meclis toplantılarımızda odamız web sayfasının yenilenmesi ve daha interaktif hale gelmesi için çalışma başlatıldığı konusunda sizlere bilgi vermiştik. Bu çalışmalar bu ay sonu itibariyle tamamlanacak ve web sayfamızın yeni yüzü sizlerin kullanımına sunulacaktır.

Ayrıca, üye veri bilgi güncellemesi çalışmamız kapsamında hazırlanmış olan bilgi formu da oda dergimizle birlikte üyelerimize ulaştırılacaktır. Üyelerimizin bu formları doldurarak odamıza iletmeleri, üyeye sunulacak hizmetlerin kalitesinin artırılması için önem arz etmektedir. Ayrıca 25 Haziran – 20 Temmuz  tarihleri arasında 29 komite toplantısına  toplam 138 komite üyesi katılmıştır. Toplam komitelerde 103 kararın alındığı toplantılara katılım oranı ise %77’dir.

Odamız meslek komitelerinden gelen talepleri ilgili mercilere ulaştırmaya devam ediyoruz. Temmuz ayında 7 adet eğitim ve etkinlik gerçekleştirilmiş olup, iştirak edilen toplantı ve etkinlik sayısı 12 olarak gerçekleşmiştir.

Ayrıca Odamız tarafından yapılan yardım bağış çalışmaları kapsamında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin talebi üzerine eforlu test sistemi cihaz alımıyla ilgili odamız tarafından gerekli araştırmalar yapılmıştır.  Sakarya halkının mağdur olmaması için ilgili cihazın odamız tarafından alınmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır.

Bildiğiniz üzere ilimizdeki organize sanayi bölgelerinin müteşebbis heyetlerinde odamız temsilcileri yer almaktadır.

3. OSB müteşebbis heyetinde odamız temsilcisi olarak meclis üyelerimiz; Bayram Ali Çatalbaş ve Ercan Başnuh, Ferizli OSB müteşebbis heyeti yönetiminde; Meclis Üyelerimiz Enver Tok ve Hasan Genç,

Kaynarca Mobilya OSB Müteşebbis Heyeti yönetiminde meclis üyemiz Murat Bayrak,

Kaynarca Doğu Marmara Makina İmalatçıları İhtisas OSB müteşebbis heyeti yönetiminde ise meclis üyemiz Turgay Çelik odamızı temsilen görev yapmaktadırlar.

OSB yönetimlerinde ve müteşebbis heyetlerinde görev yapan odamız temsilcilerinden meclis toplantılarımızda OSB’lerdeki gelişmeler hakkında bizleri bilgilendirmelerini talep ediyoruz.  İlimizdeki sanayi bölgelerinde meydana gelen gelişmelerinin meclisimizde konuşulması ve meclis üyelerimizin bu gelişmelerden haberdar olmasını önemsiyoruz.”

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ’un konuşmasının ardından Yönetim Kurulu’nun aylık faaliyetleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Meclis Üyesi Abdurrahman Çakar, Doku Kültürü Laboratuvarı ile ilgili değerlendirmede bulunarak “Tarım üretim projeleri üretimi, girdiyi, hasat sonrası fizyolojiyi, ürünün değerlendirilmesi, pazarlanmasını, girdi maliyetlerinin hesaplanmasını kapsar. Doku kültürü laboratuvarı ilimiz için hayırlı olsun. Doku kültürü laboratuvarları ve çalışmaları dünyada yeni değil. 1930’larda başladı. 1960’lı yıllarda, Avrupa’da Hindistan’da Brezilya’da Amerika’nın bazı yerlerinde başta orkide olmak üzere birçok üründe üretime başlandı. Bir bitki çoğaltım projesidir. Bitki çoğaltımı üç şekilde yapılır. Birisi tohumla yapılır, birisi üründen alınan çelikle vejetatif olarak yapılır, birisi de doku kültürü dediğimiz yöntemle yapılır. Doku kültürü ağaç veya ağaççıklardaki dokuların, hücrelerin veya doku parçacıklarının alınarak bir virüsten ari bir şekilde hastalıklardan ari bir şekilde yetiştirilmesidir. En önemli özelliği odur. Çok önemli bir özelliktir. Bu Sakarya için ilimiz için odamız için ne kadar gerekliyi biraz irdeleyelim. 2005 yılından beri Türkiye’de 22 tane doku kültürü laboratuvarı kurulmuş bunların 17 tanesi kapatılmış. Şu anda 7 tane kaldı. Bu 7 tane laboratuvarın ürettiği miktar 6.5 milyon bitkidir. Ekonomi ve tarım bakanlığının verilerine göre Türkiye’de 15 milyon bitkiye ihtiyaç olduğunu fakat 7 milyon üretildiğini söyleniyor. Bizim projemizin hedefi 30 milyon. 30 milyon hedefin Sakarya’da 3 milyon talepte bulunuyorlarsa proje olabilir diye düşünüyorum. Müşteri var ise bunu kuralım. Bu konuda bilgilerim var sizinle paylaşmak istedim” dedi.

Meclis Üyesi Mahmut Kösemusul da şehrin vergi gelirinin artması için öneride bulunarak “Bir alternatif çalışma da limanımız geçen yıl faaliyete geçti. Kapasitesi yılbaşında tam oturmuş olacaktı bunu takip ederek, bizim bölgemizde ithalat yapan bölge vilayetlerdeki büyük firmaları ithalatlarını buraya çekersek Karasu limanından ödenen katma değer vergisini ilimizde arttırabiliriz.” dedi

Meclis Üyesi Tunç Özüuğurlu ise, “Biz üretici ve ihracatçı bir firma olarak Eximbank irtibat bürosunun Odamızda açılmasından memnuniyet duyduk. Şube olması konusunda girişimleri bekliyoruz. İkinci konuda OSB ile ilgili Sakarya olarak sürekli serzenişte bulunuyoruz. Bu da Sakarya olarak gerçek ihracatta ilerideyiz ama bizi bu çıtada yukarı çıkaran kuruluş TOYOTA yani biz Sakarya olarak bir şey yapmasak da TOYOTA zaten bir şeyler yapıyor ve Sakarya’nın ihracatını yukarı çıkartıyor. Biz dışarıdan bakıldığında TOYOTA sayesinde çok vizyoner görünüyoruz ama vergi gelirlerinde kasamız boş. O sebeple de hizmet alamıyoruz. Organize sanayilerde seçici olmamız gerektiğini düşünüyorum. İstanbul’daki gerek kirlilik gerekse sanayini büyümesiyle oradan taşanlar önce Sakarya’ya taşacak. Çevre komisyonu kurulduğunda gelen firmaların seçiciliği konusunda bir hassasiyet göstermiştik. Yeni döneminde bu seçimlerde seçici olmasını katma değeri yüksek ürün üreten, daha fazla insan çalıştıran emek yoğun firmaların buraya gelmesi konusunda çaba gösterilirse Sakaryamız için daha hayırlı olur diye düşünüyorum.” dedi

SATSO Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın Dilek ve Temenniler Bölümünde konuşan Meclis Üyesi Turgay Çelik Kaynarca İhtisas OSB’nin son durumu ile ilgili bilgi vererek şunları dile getirdi: “OSB, 3100 dönüm arazi üzerinde inşa edildi. Toplam 2200 dönümde yerleşim konumunda. Beraberinde de genişleme alanına müsait bir yer. Karasu limanına bağlantısı bitmek üzere. Lokasyonu çok iyi. OSB kurma çalışmaları, SAMİB tarafından başlatıldı. MARKA ile hareket ettik. Şu anda Yargıtay’a gitti. Bakanlık irdeledi. Sorun yok bununla ilgili umutluyuz. OSB’lerde firmalarda seçicilik olması gerektiğini düşünüyorum.

Meclis Üyesi Enver Tok ise “Ferizli OSB yönetim kurulunda görev almaktayım. Bizim birinci bölge dediğimiz alan 785 dönüm araziden oluşmakta. Bunu 385 dönümü sanayi parseline dönüştürüldü. 36 firma şuan tamamlandı. Diğer  32 tanesi inşaat aşamasında. Yılbaşına kadar faaliyete geçecek 130 kişi istihdam ediliyor. İlave alanda sıkıntı çıktı. İkinci bölüm 766 dönüm bununla ilgili 150 başvuruda 44 e indirdik sayıyı. Altyapısı tamamlandı. İlave alanın da altyapısı tamamlanmak üzere.

Meclis Üyesi Oktay Topçu da “Yönetim kurulunun Genel Sekreter seçiminde oda içinden bir seçim yapmasından dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Burada emeği geçen insanların belirli bir düzeye geldiklerin de üst kademeye geçecekleri gösterecektir.” dedi

Meclis Üyesi Adnan Borazancıoğlu  “Türkiye’nin yüzü, işletim sistemi değişiyor” diyerek değişim ve gelişimlerin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Borazancıoğlu konuşmasında; “Bizim işletmelerimizde bunu dikkate alıp öngörerek mali disiplin ve bürokrasi açısından adapte etmeliyiz. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak üyelerin bilgi ve beceri paylaşmaları çok önemli sektörlerin buna çok ihtiyacı var. Bundan hareketle potansiyeli çok yüksek bir bölgede SATSO’nun da rehberlik ederek bilgi paylaşımı ve uzak mesafeleri göstermek adına faaliyetleri olacağını düşündüm” dedi.

Doku Kültürü Laboratuvarı konusunda da görüş bildiren Borazancıoğlu; “Türk Standartları Enstitüsü’nün Milli Güç Laboratuvarı Projesi var. Bu projenin aktif edilmesi için bir çaba gösterilebilir. Bölgemiz böyle bir laboratuarın yapılanması açısından en uygun yeri hem elektromekanik sanayinin Türkiye’deki enerji sektörünün çağdaş geleceğe uygun bölge ve ihtiyacı var. Bunun Sakarya da olması için gayretlerinizi temenni ederim.” dedi.

Meclis Üyesi Lütfü Sunman “Toplantı ve bilgi paylaşımı konusunda zayıf bir yönümüz var. Toplantı kültürü ve ilerleme konusunda da sorun yaşıyoruz.  Türkiye’de orta ölçekli KOBİ’ler çoğu aile şirketleridir. Aile şirketlerinin devamlılığı konusunda sorun yaşıyoruz. Bizler ticaret ve sanayi odası olarak bu köklü şirketleri ayakta tutmak adına çalışmalıyız.” diye konuştu

Meclis Üyesi Yunus Tever, Kaynarca Mobilya İhtisas OSB ile ilgili bilgi vererek şunları dile getirdi: “Kaynarca Mobilya İhtisas OSB toplam 900 dönüm alanda kuruldu. 42 firmaya tahsis edilmiş. 40’ı faal,  2 firma iskan alıp işletmelerini açmış durumda. 130 dönümde genişleme alanı ile ilgili bakanlığa girişimde bulunduk. Alt yapısı hazır durumda.”

Meclis Üyesi Emrullah Terzioğlu “Önceki dönem  ticareti geliştirme komisyonu ile uzun çarşı ve çark caddesinde yapılan çalışmalarla Atatürk ilkokulunun otopark olması için gayret etmiştik. Ekspertiz nedeniyle bu hayata geçememişti. Şimdi gerçekleşmiş. Bu önemli bir gelişmedir. Bu ticareti geliştirme ile ilgili esnaf için olağanüstü bir ilerlemedir. Belediye başkanımızı tebrik ediyorum. Veri bilgi yüklemesi ile ilgili çalışmalar yapıldığını biliyorum ve üzerinde durulması gerektiğini düşünüyorum. Mini fuar ve kongrelerin yapılması önemli.  Umarım yönetim bu konuyla ilgili hassasiyet gösterir.”dedi

Meclis Üyesi Kenan Taçyıldız ise Atatürk İlkokulu’nun yıkılarak yerine otopark yapılması konusunda değerlendirmede bulunarak “Var olanı yıkmak yıkılanın yerine yeniden okul yapmak ve yıkılan bölgeye de otopark yapmak. Bu ne zenginlik. Halihazırda lojmanların yıkıldığı bölgeye otopark yapılabilir. Şehrin merkezinde otoparka ne gerek var.

Meclis Üyesi Enes Akcan “Ticaret alanından baktığımızda otoparka ciddi anlamda ihtiyaç var. Cadde esnafına baktığımız zaman bir otopark sorunu çözmüyor. Çoğu kişi bu sebeple mağazalarımıza gelemiyor. AVM’ler konusuna değineceğim oralarda her türlü otopark olanakları var. Biz kendi yerel mağazalarımızla AVM’lere giremiyoruz. Yerel firmalar AVM’lerde kazanamıyor. Ulusal markaların olması gerekiyor.  Bunun şehrimize faydası olduğu düşünmüyorum. Yerel esnaf kazanmazsa şehre bir katkısı yok.” diye konuştu

Meclis Üyesi Ahmet Serbes ise otopark çalışmasını olumlu karşıladıklarını belirterek “Atatürk İlkokulu’nun otopark olması konusunun müjdesini Belediye başkanından aldık.  Çark caddesinin arkasındaki mahalleler artık çok büyük mahalleler oldu. Okul nedeniyle o bölgeler tıkanıyor ve biz bunun sıkıntısını birebir yaşamaktayız. İnsanların oraya gelememesinin en önemli sebebi otopark. Lojmanlarla arası çok fazla. Okul bölgesinin otopark olması artık gerekmektedir.  Esnafın sıkıntıları göz önüne alınmalı.

Meclis Üyesi Kenan Taçyıldız otopark konuşmasına ilave olarak “şehir planlarının uzun vadeli yapılmadığını buna önlem alınması gerektiğini belirterek “ Şehir her gün büyüyor. Yarın öbür gün o otoparkta şehrin içinde kalacak bu nedenle biraz şehrin dışına yapılmalı. Askeri lojmanların alanı daha geniş ve büyük o alana daha büyük bir otopark yapılabilir. O yüzden planlarımızı uzun dönemli yapmalıyız.” Diye konuştu.

Meclis Üyesi Nihat Cinoğlu ise konuşmasında ekonominin canlandırılması gerektiğini vurgulayarak “ Bizim iş dünyası olarak aslında ekonomiyi bir numaralı gündem olarak tutmamız lazım. Nitelikli donanımlı insan gücü yetiştirmeliyiz ekonomiyi geliştirmek için. Nitelikli donanımlı işgücü önemlidir. Kısıtlı imkanlarla büyük iler başarmamız gerekiyor. Otoparklar dolu, lüks evlerde yaşıyoruz. İki açığımız var; biri cari açık diğeri bütçe açığı. Eğer bunları kapatmaya kalksak hiçbir şeyimiz kalmaz. Nereye gidiyoruz. Sanayi ciddi bir iş…Sanayiyi yönetenlerin retoriklerinden daha fazlasına ihtiyacımız var.  Yabancı ülkelere gittiğimizde yapılacak çok işimiz olduğunu görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın çok güzel bir söylemi var; “Yiyecek içeceğimiz ithalse ülkenin bağımsızlığı askıdadır.” Buna katılmamak mümkün mü?  Üretmeliyiz.  Sağlıklı bir kalkınma için gelecek nesile önem vermeliyiz. Eğitim çok ciddi bir iş. Biz, karşı karşıya değil yanyana gelerek proje üretmeliyiz. İhracatın yüzde 75 i ithalattan. Biraz daha bu konulara samimi yaklaşarak yapıcı olmalıyız.

Meclis Üyesi M. Safa Girişken ise “Ticaret ve Sanayii’ni ayrı odalar olması konusunda düşünmek gerek. Ticaret ve sanayi sektörlerinin konularının öncelik olarak farklı olduğuna değinerek “Bizim sorunumuz otopark. Otopark olmayınca ticaret olmuyor. Okulların ve hastanelerin şehir dışında olması gerekiyor.” diye konuştu

Meclis Üyesi Adnan Borazancıoğlu ise sanayici ve ticaretçi ayrımından kurtulmak gerektiğine dikkat çekerek “Bu iki sektör birbiri ile entegre ve organik bağları olan sektörlerdir. Benim bütün çalışanlarım sizin müşteriniz. Sektörlerin ayrılması, güç bölünmesinden başka bir fayda sağlamaz. Sorunlarınızı söyleyip paylaşırsınız çözeriz. Güç bölünmesi yerine güç odaklanması yapmalıyız. Bağımsız düşünmeye ihtiyacımız var.” dedi

Meclis Üyesi İbrahim Adak, “Organize sanayi bölgeleri kuruluyor ve kurulmakta. Bir tane de Organize Ticaret Bölgesi kuralım” diye konuştu

Meclis Başkanı Talip Kuriş ise diğer illerde ticaret ve sanayi odaları ayrılmış olabilir ticaret çok büyümüş sanayi çok büyümüş olabilir. Ticaret de sanayi de birbirini tamamlayan sektörler. Toplamına baktığımızda katma değer yaratmanın önemine değiniyorum.

Dilek ve temennilerin ardından değerlendirmede bulunan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, “Biz Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’yız. 1917’de kurulmuşuz o günden beri büyüyerek devam ediyoruz. Sakarya’nın kurulduğu yıllardan beri nasıl büyüyüp geliştiğini düşünürseniz sektörlerin bir arada olmasının katkısını görürsünüz. Komitelerimize baktığımızda, ticari alanda faaliyet yapan komitelerin sayısı fazla. Şehir içinde otopark büyük sorun teşkil ediyor.  Atatürk ilkokulunun yerine otopark yapılması şehirdeki otopark sorunu tamamıyla gidermiyor. Daha başka otopark projeleri de planlanıyordur.

 

Haber Tarihi : 26/7/2018
HABER MEDYA
PAYLAŞ
Son Haberler ::