Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, TOBB Ekonomi Şurası programına katılarak Sakarya’nın sorunlarını iletti.

KATILANLAR

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğindeki Türkiye Ekonomi Şurası; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Oda ve Borsa Başkanları, Meclis Başkanları, OSB Başkanları ile çok sayıda iş insanının katılımıyla TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. 

TİCARET VE SANAYİ ODALARININ SORUNLARI

TOBB Ekonomi Şurası’nda ticaret ve sanayi odalarının sorunları da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletildi. Şura’da dile getirilen ticaret ve sanayi odaları sorunları genel olarak şu başlıklarda toplandı:

Artan faizlerden dolayı işletmelere kredi faiz desteği verilmesi, Özel sektörün KDV alacaklarının ödenmesi, Ürünlerin girdi-çıktılarındaki ve toptan-perakendedeki KDV farklılığının giderilmesi, Üretimde ve ticarette kullanılan doğalgaz ve elektrikteki KDV’nin %18’den %1’e düşürülmesi, Tarım ve ticarette kullanılan elektrikten alınan %2 TRT payının kaldırılması, Yatırım teşvik sisteminin revize edilmesi, İlçe bazlı istihdam dostu yatırım teşvikleri, Katma değer oluşturacak yatırım teşvikler, 2019 yılı boyunca SGK işveren primlerinin alınmaması, İşçi-işveren davalarında zaman aşımı süresinin 5 yıldan 1 yıla düşürülmesi, Fiyat farkı kararnamesinin çıkarılması, Verginin ve ihracatın, üretim yapılan yerlere göre kayıt altına alınması, Eximbank’ın ihracat alacak sigortasının ihracatımızın düşük olduğu ülkelerde daha düşük primle uygulanması, Tahkimin belirli bir tutarın altındaki ticari uyuşmazlıklarda zorunlu hale gelmesi.

SAKARYA’NIN 5 TEMEL SORUNU

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ tarafından Sakarya ile ilgili 5 temel sorun ve çözüm önerileri de TOBB’a iletildi. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Sorun ve çözüm önerileri de şu şekilde sıralandı:

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN VERGİ İADELERİNDEN KAYNAKLI MALİYE PAYI DÜŞÜYOR

İlin sorunlarında ilk sırada, Sakarya’da İhracattaki KDV iadelerinden kaynaklı olarak Sakaya Büyükşehir Belediyesinin maliye payı ciddi şekilde düşmekte ve belediye hizmetlerinin finansmanı ile ticaret ve sanayinin alt yapısına yönelik hizmetlerde kaynak sıkıntısı nedeniyle mağduriyet yaşandığı konusu iletildi.

İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanuna göre maliye payı;  vergi gelirleri tahsilatı toplamından “vergi iadeleri düşüldükten sonra” kalan net tutar üzerinden hesaplandığının belirtilerek İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda gerekli düzenlemenin yapılarak, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin söz konusu mağduriyeti giderilmeli ve Büyükşehir Belediyelerine aktarılan paylar konusundaki adaletsizliğin önüne geçilmesi önerildi.

İPARD DESTEKLERİNDEN FAYDALANMALIYIZ

Sakarya’nın sorunları çerçevesinde ikinci sorun ve çözüm önerisi olarak tarım sektörü oluşturdu.

Buna göre;  Sakarya’nın tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi konusunda ülkemizin önde gelen illerinden biri olduğu belirtilerek ülkenin kırsal kalkınmasına önemli katkıları olan ve işletmelerin AB standartlarına yükselmesinde önemli bir araç olan IPARD programı kapsamında TKDK–Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu desteklerinden yararlanamadığı ifade edildi.

Sorunun çözümü olarak Sakarya’nın,  ülkemizdeki tarım potansiyeli yüksek olan diğer iller gibi (Ankara, Konya, Bursa, Balıkesir, Samsun, Çanakkale, Denizli vb.)  IPARD programı kapsamına alınarak, TKDK–Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu desteklerinden faydalanması yönünde gerekli mevzuat değişiklikleri yapılması önerildi.

ARİFİYE KARASU LİMANI DEMİRYOLU TAMAMLANMALI

Sakarya’nın üçüncü temel sorunu olarak yatırım programında yer alan Arifiye-Karasu (Karasu Limanı) Demiryolunun inşaatında ödenek yetersizliğinden dolayı sorunlar yaşandığı konusu belirtildi.   

Soruna yönelik çözüm olarak Sakarya için büyük öneme sahip Arifiye-Karasu (Karasu Limanı) Demiryolunun bir an önce tamamlanması için alt yapı ve üst yapı çalışmaları ile ilgili proje bedel revizyonu yapılması, yatırım programı kapsamında gerekli ödeneklerin çıkartılması önerildi.

KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİ

Sakarya’nın sorunları arasında Sakarya’da kamu sektörüne yönelik iş yapan üyelerin kamudan önemli miktarlarda alacakları bulunduğu belirtilerek zamanında tahsil edilmeyen alacaklar nedeniyle finansman sıkıntısı yaşandığı ve bu sebeple bankalardan yüksek faizli kredi çekilmek durumunda kalındığı ifade edildi.

Soruna yönelik çözüm önerisi olarak da kamu borçlarının bir an önce ödenmesinin ticari hayatı canlandırmak adına önemli olduğu dile getirildi. Bunun dışında kamu alacaklarının borçlara mahsup edilmesi veya devlet tahvili verilerek piyasaya kaynak girişi sağlanması da öneriler arasında yer aldı.

SUPALAN SAHASI İHTİYACI

Sakarya’nın ilk 5 sorunun iletildiği raporda son olarak Sakarya Gümrük Müdürlüğü’nde işlem gören ithalat- ihracat ve transit işlemlerine konu araçlarla alakalı Supalan Sahası (Gümrüklü Saha) bulunmaması nedeniyle tırların yol üzerinde gümrük kontrollerine tabi tutulduğu yer aldı.

Soruna yönelik çözüm olarak Sakarya Gümrük Müdürlüğü civarında ve kontrolünde tırların giriş-çıkış yapabileceği mümkünse hazine arazisinin Supalan sahası olarak Ticaret Bakanlığınca Sakarya Gümrük Müdürlüğüne tahsis edilmesi önerildi.

 

SORUNLAR İLETİLDİ

Şura’da iş dünyasının temsilcileri sorun ve çözüm önerilerini TOBB nezdinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakanlara iletme imkânı buldu.

SATSO tarafından zaman zaman Sakarya’ya dair üyeleri ilgilendiren veya şehri genel durumunu etkileyen sorunların iletilmeye devam edeceği de bildirildi.

Haber Tarihi : 23/1/2019
HABER MEDYA
PAYLAŞ
Son Haberler ::