Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası ile TÜBİTAK Marmara Teknokent işbirliğinde, "TÜBİTAK Marmara Teknokent ve Tübitak - Teydeb Destekleri Tanıtım Programı" SATSO’da gerçekleştirildi.

SATSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Doğan Çatalbaş ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya TÜBİTAK Marmara Teknokent yetkilileri ve çok sayıda firma temsilcisi iştirak etti.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Doğan Çatalbaş, Sakarya’nın teknoloji üretimindeki yeri ile ilgili açıklamalarda bulunarak “Sakarya sadece sanayi üretim merkezi değil, aynı zamanda teknoloji üretim merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. İlimiz; 4 tasarım merkezi ile ülkemizde 12’inci, 18 adet Ar-Ge Merkezi ile 11’inci sıradadır.” dedi.

Çatalbaş konuşmasında şunları dile getirdi:  “Ülkemizin kalbi, en büyük üreticisi ve tüketicisi olan Marmara Bölgesi’nde yer alıyoruz. Doğu Marmara’da yer alan Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce, Yalova illeri yatırımcıların en çok tercih ettikleri, gelişimini istikrarla sürdüren illerdir ve ülke ekonomisine büyük güç katmaktadır. Ekonomik gelişimi yanı sıra bölge olarak teknolojik alt yapı itibariyle de dikkat çeken bir donanıma sahibiz.

Ülkemizin, dünyanın gelişen teknolojilerini yakalaması için; ürün geliştirebilme, yeni ürünler tasarlayabilme, üretim yöntemi-proses geliştirebilme, yeni yöntemler tasarlayabilme, teknolojilerin kaynağını oluşturan bilimi üretebilme, gibi şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Günümüzde Teknoloji üretme ve kullanma yeteneği, ülkelerin birbirleriyle olan rekabetlerinde üstünlüğü belirleyen en önemli öğe haline gelmiştir.

Güçlü bir ekonomi için yerli ürün, yerli ürün için Ar-Ge ve tasarım olmazsa olmazdır. Sakarya sadece sanayi üretim merkezi değil, aynı zamanda teknoloji üretim merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. İlimiz; 4 tasarım merkezi ile ülkemizde 12inci, 18 adet Ar-Ge Merkezi ile 11inci sıradadır. Oda olarak bizde üyelerimizin üretimin teknoloji seviyesini artırarak katma değeri yüksek ürün üretmelerine ve böylece ülkenin rekabet seviyesinin geliştirilmesine katkı sağlamaya, ayrıca Ar-Ge tabanlı tasarım ve üretimi teşvik etmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalar kapsamında üyelerimizin teknoloji tabanlı desteklerden haberdar olabilmeleri, faydalanmaları ve nihayetinde bu alanda üretim yapar hale gelmelerini sağlamak için destek olmaya gayret ediyoruz.

Biliyoruz ki artık sadece hazır teknolojiyi kullanarak üretmek yetmiyor, bizlerin teknoloji üretmesi gerekiyor.  Hazır teknoloji yerine ikame edilen yeni ileri teknolojiler hem nitelikli iş gücünün artışına, hem de bu alandaki bilgi birikimine katkı sağlıyor. Bunu artırmalı ve sürekliliğini sağlamalıyız. Başarı devamlılıktadır biraz da. Bu yüzden de hayal etmenin bir adım ötesine geçmeliyiz artık, somut adımlarla hızla ilerlemeliyiz. Çünkü teknoloji zamanla yarışmıyor, zamanın önünden gidiyor. İleri teknoloji ihracatındaki performansımızı artırarak ürettiklerimizi dünyaya satmalıyız. Teknoparklar bu konuda merkezimiz olmalı. Teknoparklar; yüksek-ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyetlerine en iyi ortamı sağlamak için çalışıyorlar.”

MARTEK Teknoloji Transfer Uzmanı Emre Kayacı da 81 teknopark içinde "Teknoloji Serbest Bölgesi" tanım ve avantajlarına sahip tek Teknokent olduklarını belirterek “TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi bünyesinde başlayan Teknoloji Parkı faaliyetlerinin gelişim sürecinde, Teknoloji Serbest Bölgesi (TEKSEB) ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TEKGEB) ünvanları ile hukuki statüleri birbirinden farklı iki bölge kurulmuş olup, ülkemizde mevcut 81 teknopark içinde "Teknoloji Serbest Bölgesi" tanım ve avantajlarına sahip yegane Teknokent TÜBİTAK Marmara Teknokent'idir. Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyetlerine en iyi ortamı sağlamak için çalışmalar yürütülmektedir.” dedi.

Programın devamında Abdülkadir Civaş, TÜBİTAK Destekleri hakkında katılımcılara detaylı bilgi verdi.

Program, TÜBİTAK Teknoloji Serbest Bölgesi Tanıtım Sunumu, TÜBİTAK Teknoloji Geliştirme Bölgesi Tanıtım Sunumu, TEYDEB Destekleri Genel Bilgilendirme, BİGG Genel Bilgilendirmeler ile soru cevap bölümü ile sona erdi.

 

Haber Tarihi : 11/7/2019
HABER MEDYA
PAYLAŞ
Son Haberler ::