Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (TOBB ETÜ-SEM) işbirliğinde  “İş Sözleşmesinin Kurulması, İşçi ve İşverenin Hak ve Borçları Online Eğitimi” gerçekleştirildi.

SATSO Üyelerinin katılımı ile webinar platformu üzerinden düzenlenen eğitim Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Öğretim Elemanı Pamir Başer gözetiminde gerçekleştirildi.

Eğitim sırasındaki sunumunda İş hukukunun doğumu ve iş hukukunun temel kavramları, İş sözleşmesinin tanımı, unsurları, türleri ve yapılması ve İşçinin borçları, işverenin borçları konularında bilgiler veren Eğitmen Pamir Başer, SATSO üyelerin tarafından merak edilenleri cevapladı. Eğitmen Başer; “ İş hukuku işçi ile işveren arasındaki tüm hakların korunmasını esas alarak, bireysel, toplu ve sosyal güvenlik hukuku olarak 3’e ayrılmaktadır. İş sözleşmesi de işçi ile işveren arasında karşılıklı olarak hakların ve sorumlulukların belirlendiği uygulamadır. İş sözleşmesi görüşülürken bile bu sözleşmelerin çeşitleri ve çeşitli sorumlulukları vardır. Sözleşmenin görüşülme ve imzalanma sürecinde bile bu sorumluluklar geçerlidir.

İş sözleşmesi ile birlikte işçi ve işveren birbirlerine karşı borçlanırlar. İşçi kademesindeki kişinin işi gerçekleştirme, sorumluluklarını yerine getirme ve sadakat borcu gibi temel borçları bulunur. İşveren cephesinde ise en temel olarak ücret ödeme, gözetme ve eşit davranma gibi temel borçları bulunmaktadır. İş hukuku, iş sözleşmeleri gibi uygulamalar ile karşılıklı borçların ve sorumlulukların mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi amaçlanır.” dedi.

Eğitimin ardından Pamir Başer, katılımcıların kendi iş hayatlarında merak ettikleri birçok konuda soruları cevaplandırarak eğitimi noktaladı.

Haber Tarihi : 10/11/2020
HABER MEDYA
PAYLAŞ
Son Haberler ::