Yerli Malı Belgesi:

Yerli Malı Tebliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı' nca 13 Eylül 2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Söz konusu Tebliğe göre Yerli Malı Belgesi, üreticinin kayıtlı olduğu TOBB bağlı oda/borsa tarafından düzenlenecektir.

Başvuru İşlemi:

• Yerli Malı Belgesi başvurusu, istenilen konu üzerine yazılmış olan bir dilekçe ve dilekçenin ekinde bulunması gereken ekler ile birlikte Sanayi Müdürlüğüne yapılır.

• Yerli Malı Belgesi Dilekçe örneği aşağıda bulunmaktadır.