Gerçek Kişi Sigorta Acenteleri İçin İstenen Belgeler:

1. Vukuatlı Nüfus Cüzdanı Sureti 
2. İkametgâh Belgesi (Ev Adresi) 
3. Arşiv Kayıtlı Adli Sicil Belgesi 
4. SEGEM Belgesi 
5. İki Adet Vesikalık Fotoğraf 
6. En Son Mezun Olunan Okul Diploma Sureti 
7. Ticaret Sicil Gazetesi 
8. Ticaret Sicili Tasdiknamesi 
9. Mal Varlığı Beyanı 
10. Taahhütname (Ek-2 Ve Ek-3) 
11. Bilgi Formu (Ek-4) 
12. (Tanzim Edilmişse) Mesleki Sorumluluk Sigortası Sureti 
13. (Yabancı Dil Biliniyorsa) Yabancı Dil Belgesi 
14. (Sigorta Şirketi İle Acentelik Sözleşmesi Yapılmışsa) Sigorta Şirketi İle Yapılan Sözleşme Sureti 
15. Telefon / E-Posta vb. Bilgiler İçin Beyan 
16. Asgari Fiziki Şartlar Tetkik Raporu 
17. Başvuru Ücreti (SATSO ve TOBB Ücreti)

• Tüm belge, fotoğraf ve beyanların düzenleniş tarihi 6 aydan eski olmamalıdır 
• Mesleki tecrübe SSK veya BAĞKUR'dan alınacak belge ile ispatlanmalıdır. 
• Sigorta Acenteleri Mesleki Sorumluluk Sigortasını Tanzim Ettirerek Başvuru Yapılan Odaya İletmek Zorundadır.
• Sigorta acentelerinin, sigorta şirketi ile yapılan acentelik sözleşmesi yoksa levhaya kayıttan sonra 6 ay içerisinde en az bir sigorta şirketi ile acentelik sözleşmesi yaparak başvuru yapılan odaya iletmek zorundadır. 


Gerçek Kişi Sigorta Acenteleri Şubeleri İçin İstenen Belgeler:

1. Ticaret Sicil Gazetesi 
2. Asgari Fiziki Şartlar Tetkik Raporu 

• Tüm belge, fotoğraf ve beyanların düzenleniş tarihi 6 aydan eski olmamalıdır 


Gerçek Kişi Sigorta Acentesi Teknik Personeli İçin İstenen Belgeler:

1. Vukuatlı Nüfus Cüzdanı Sureti 
2. İkametgâh Belgesi (Ev Adresi) 
3. Arşiv Kayıtlı Adli Sicil Belgesi 
4. SEGEM Belgesi 
5. Diploma Sureti 
6. İki Adet Vesikalık Fotoğraf 
7. SSK veya BAĞKUR Kaydı (Mesleki Deneyim İspatı İçin) 
8. SSK İşe Giriş Bildirgesi 

• Tüm belge, fotoğraf ve beyanların düzenleniş tarihi 6 aydan eski olmamalıdır 
• Mesleki tecrübe SSK veya BAĞKUR'dan alınacak belge ile ispatlanmalıdır.