Tüzel Kişi Sigorta Acenteleri İçin İstenen Belgeler:

1. Ticaret Sicil Gazetesi 
2. Ticaret Sicili Tasdiknamesi 
3. Şirket Ana Sözleşmesi 
4. Vergi Levhası Sureti 
5. Taahhütname (Ek-2 Ve Ek-3) 
6. Bilgi Formu (Ek-4) 
7. (Tanzim Edilmişse) Mesleki Sorumluluk Sigortası Sureti 
8. (Sigorta Şirketi İle Acentelik Sözleşmesi Yapılmışsa) Sigorta Şirketi İle Yapılan Sözleşme Sureti 
9. Telefon / E-Posta vb. Bilgiler İçin Beyan 
10. İmza Sirküleri 
11. Asgari Fiziki Şartlar Tetkik Raporu 
12. Başvuru Ücreti (SATSO ve TOBB Ücreti) 

• Tüm belge, fotoğraf ve beyanların düzenleniş tarihi 6 aydan eski olmamalıdır 
• Mesleki tecrübe SSK veya BAĞKUR'dan alınacak belge ile ispatlanmalıdır. 
• Sigorta acenteleri mesleki sorumluluk sigortasını tanzim ettirerek başvuru yapılan odaya iletmek zorundadır.
• Sigorta acentelerinin, sigorta şirketi ile yapılan acentelik sözleşmesi yoksa levhaya kayıttan sonra 6 ay içerisinde en az bir sigorta şirketi ile acentelik sözleşmesi yaparak başvuru yapılan odaya iletmek zorundadır.


Tüzel Kişi Sigorta Acenteleri Müdürü İçin İstenen Belgeler:

1. Vukuatlı Nüfus Cüzdanı Sureti 
2. İkametgâh Belgesi (Ev Adresi) 
3. Arşiv Kayıtlı Adli Sicil Belgesi 
4. SEGEM Belgesi
5. En Son Mezun Olunan Okul Diploma Sureti 
6. İki Adet Vesikalık Fotoğraf 
7. SSK veya BAĞKUR Kaydı (Mesleki Deneyim İspatı İçin) 
8. Taahütname Ek-2, Ek-3 
9. Bilgi Formu Ek-4 
10. (Yabancı Dil Biliniyorsa) Yabancı Dil Belgesi 
11. Cep Telefonu Numarası 

• Tüm belge, fotoğraf ve beyanların düzenleniş tarihi 6 aydan eski olmamalıdır 
• Mesleki tecrübe SSK veya BAĞKUR'dan alınacak belge ile ispatlanmalıdır. 


Tüzel Kişi Sigorta Acenteleri Teknik Personeli İçin İstenen Belgeler:

1. Vukuatlı Nüfus Cüzdanı Sureti 
2. İkametgâh Belgesi (Ev Adresi) 
3. Arşiv Kayıtlı Adli Sicil Belgesi 
4. SEGEM Belgesi 
5. En Son Mezun Olunan Okul Diploma Sureti 
6. İki Adet Vesikalık Fotoğraf 
7. SSK veya BAĞKUR Kaydı 
8. İşe Giriş Bildirgesi 

• Tüm belge, fotoğraf ve beyanların düzenleniş tarihi 6 aydan eski olmamalıdır 
• Mesleki tecrübe ssk veya bağkur'dan alınacak belge ile ispatlanmalıdır. 


Tüzel Kişi Sigorta Acenteleri Şubeleri İçin İstenen Belgeler:

1. Ticaret Sicil Gazetesi 
2. Asgari Fiziki Şartlar Tetkik Raporu 


Tüzel Kişi Sigorta Acenteleri Gerçek Kişi Ortakları İçin İstenen Belgeler:

1. Vukuatlı Nüfus Cüzdanı Sureti 
2. Arşiv Kayıtlı Adli Sicil Belgesi 
3. Taahütname Ek-2, Ek-3 
4. Bilgi Formu Ek-4 

• Tüm belge, fotoğraf ve beyanların düzenleniş tarihi 6 aydan eski olmamalıdır 


Tüzel Kişi Sigorta Acenteleri Tüzel Kişi Ortakları İçin İstenen Belgeler:

1. Taahütname Ek-2, -Ek-3 
2. Bilgi Formu Ek-4 

• Tüm belge, fotoğraf ve beyanların düzenleniş tarihi 6 aydan eski olmamalıdır.