İmalat Yeterlilik Belgesi:

Firmaların belirli miktardaki iş ve hizmeti belirli bir zamanda mevcut olanakları ile yapmaya yeterli olup olmadıkları tespiti amacıyla ilgili mercilere ibraz edilmek üzere düzenlenen bir belgedir.   Bu belge sanayi sicil belgesi ve geçerli kapasite raporu bulunan firmalar için düzenlenmektedir.

Başvuru İşlemi:

• İmalat Yeterlik Belgesi başvurusu, istenilen konu üzerine yazılmış olan bir dilekçe ve dilekçenin ekinde bulunması gereken ekler ile birlikte Sanayi Müdürlüğüne yapılır.

• İmalat Yeterlik Belgesi Dilekçe örneği aşağıda bulunmaktadır.