Gayrimenkul Rayiç Bedel Tespitleri

Arsa, Daire, Bina gibi gayrimenkullerinizin güncel satış değerlerinin belirlenmesi için hazırlanan Bilirkişi Raporudur.
- Başvuru dilekçe ile yapılır, 
- Başvuru dilekçesine gayrimenkule ait tapu, yapı kullanım izin belgesi eklenir,
- Dilekçe Odamıza teslim edildikten sonra söz konusu değer tespitinin Odamız tarafından yapılması için ödenmesi gereken (bilirkişi tarafından belirlenen) ücret resmi yazı ile ilgili kurum/kuruluş/firma/kişiye bildirilir.
- Resmi yazı ile talep edilen ücret ilgili banka hesaplarına yada Odamız veznesine yatırılıp ödeme dekontu Yazı İşleri Müdürlüğü’ne ([email protected] adresine) ulaştırılması gerekmektedir.
- Ödeme işlemi tamamlandıktan sonra Bilirkişi tarafından hazırlanacak rapor tamamlandığında resmi yazı ile ilgili kurum/kuruluş/firma/kişiye teslim edilir.
- Ödeme yapılmayan talepler için herhangi bir işlem yapılmamaktadır.

Raporun tamamlanma süresi ilgili evrakların tam olarak dilekçe ekinde teslim edildikten ve ilgili ödemeler yapıldıktan sonra 5-10 iş günüdür.


Araç Rayiç Bedel Tespitleri

Araca ait güncel satış değerlerinin belirlenmesi için hazırlanan Bilirkişi Raporudur.
- Başvuru dilekçe ile yapılır, 
- Başvuru dilekçesine araca ait ruhsat fotokopisi, aracın iç ve dış resimleri, aracın kilometresini gösteren resim, son muayene raporu ve varsa faturası eklenir,
- Dilekçe Odamıza teslim edildikten sonra söz konusu değer tespitinin Odamız tarafından yapılması için araç başına ödenmesi gereken ücret ilgili kurum/kuruluş/firma/kişiler tarafından banka hesaplarına yada Odamız veznesine yatırılıp ödeme dekontu Yazı İşleri Müdürlüğü’ne ([email protected] adresine) ulaştırılması gerekmektedir.
- Ödeme işlemi tamamlandıktan sonra Bilirkişi tarafından hazırlanacak rapor tamamlandığında resmi yazı ile ilgili kurum/kuruluş/firma/kişiye teslim edilir.
- Ödeme yapılmayan talepler için herhangi bir işlem yapılmamaktadır.

Raporun tamamlanma süresi ilgili evrakların tam olarak dilekçe ekinde teslim edildikten ve ilgili ödemeler yapıldıktan sonra 5-10 iş günüdür.Makine-Teçhizat Rayiç Bedel Tespitleri

Makine-teçhizata ait güncel satış değerlerinin belirlenmesi için hazırlanan Bilirkişi Raporudur.
- Başvuru dilekçe ile yapılır, 
- Başvuru dilekçesine makine-teçhizatın resimleri ve faturası eklenir,
- Dilekçe Odamıza teslim edildikten sonra söz konusu değer tespitinin Odamız tarafından yapılması için ödenmesi gereken başvuru ücreti ilgili kurum/kuruluş/firma/kişiler tarafından banka hesaplarına yada Odamız veznesine yatırılıp ödeme dekontu Yazı İşleri Müdürlüğü’ne ([email protected] adresine) ulaştırılması gerekmektedir.
- Ödeme işlemi tamamlandıktan sonra Bilirkişi tarafından hazırlanacak rapor tamamlandıktan sonra ilgili kurum/kuruluş/firma/kişiler tarafından ödenmesi gereken ilave ücret (Rayiç Bedelin % 1’i) resmi yazı ile ilgili kurum/kuruluş/firma/kişiye bildirilir.
- Yazı ile talep edilen ilave ücret ilgili banka hesaplarına yada Odamız veznesine yatırılıp ödeme dekontu Yazı İşleri Müdürlüğü’ne ([email protected] adresine) ulaştırılması gerekmektedir.
- Ödeme işlemi tamamlandıktan sonra Bilirkişi tarafından hazırlanan rapor resmi yazı ile ilgili kurum/kuruluş/firma/kişiye teslim edilir.
- Ödeme yapılmayan talepler için herhangi bir işlem yapılmamaktadır.

Raporun tamamlanma süresi ilgili evrakların tam olarak dilekçe ekinde teslim edildikten ve ilgili ödemeler yapıldıktan sonra 5-10 iş günüdür.

Rayiç Bedel Türü 2024 Yılı Ücreti
 Gayrimenkul Rayiç Bedel Tespiti
 Bilirkişi Tarafından Belirlenen Ücret + 5.000,00TL
 Araç Rayiç Bedel Tespiti
 10.000,00TL
 Makine ve Techizat Bilirkişi Değer Tespiti
Rayiç Bedelin % 3’ü (Tavan Ücret 33.000,00TL)
+ 3.300,00TL