Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, devlet ve kamuoyu nezdinde de her
yıl artan etkinligi ve itibarıyla, 5174 Sayılı Kanun’da belirlenmis görev
ve sorumluluklarını kuruldugu tarihten itibaren üstün hizmet anlayısı
içerisinde basarı ile yerine getirmektedir.
Kamu, özel sektör, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum
kurulusları ve üyeleri arasındaki isbirligini gelistirmek, kaynakların
yerinde ve etkin kullanımını saglayarak yerel potansiyeli harekete
geçirmek ve bölgesel gelismeyi hızlandırmak temel görevlerimizdendir.
Odamız, bilgi teknolojilerini kullanarak, Ar-Ge ve yenilikçilik misyonu
ile üyelerinin ve ilimizin bölgesel kalkınmada öncüsü olmaya, iletisimi
sürekli kılarak üyeler basta olmak üzere kentin aidiyetini güçlendirmeye
yönelik çalısmalar yürütmektedir.
Görevlerinin, etkin, verimli ve süratli bir sekilde yerine getirmesinde;
açık, katılımcı, kapsayıcı ve etkili bir sekilde yayılmasına rehber olarak
hazırlanan “Iletisim ve Haberlesme Strateji Kitapçıgı”nın önemli bir
katkı saglayacagı inancındayız.
Yönetim Kurulu’nun 29.09.2020 tarih 132. oturum 7 nolu kararı ile
yayımı onaylanmıstır.

Amaç
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’nın üyeleri nezdinde etkililiginin
artması, görünürlük ve bilinirlik faaliyetlerine katkı saglayacak bir planın
olusturularak uygulanmasıdır. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası kurumsal
kapasitesinin daha da güçlendirilerek 5174 sayılı kanunda belirtilen
görevlerin yanı sıra odanın vizyonuna ulasmada Stratejik Iletisim amaçları
ve bunlara ulasmayı saglayacak hedefler belirlenmistir.

İçeriğe Ulaşmak İçin Tıklayınız